אימאן גרה עלוש, ד״ר

דרגה ותפקיד: עמיתת מחקר
כתובת דוא״ל: eman2gr@gmail.com
חדר: החוג למדעי הלמידה וההוראה
שייכות לחוג / יחידה: