אורלנד-ברק לילי, פרופ'

דרגה ותפקיד: פרופ' מן המניין
כתובת דוא״ל: lilyb@edu.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249119 (53119)
שעות קבלה: בתיאום מראש
חדר: 636, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה:
 

תחומי מחקר:
למידה פרופסיונלית, תכנון לימודים, הדרכה, הכשרת מורים.