אברהים רפיק, פרופ'

דרגה ותפקיד: פרופ׳ חבר
כתובת דוא״ל: raphiq@psy.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288115 (58115)
שעות קבלה: בתיאום מראש
חדר: 278, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה:
 

תחומי התמחות:

תהליכים קוגניטיביים המעורבים בזיהוי חזותי ושמיעתי של מילים. עיבוד שפה דבורה ורב לשוניות עם דגש על דגלוסיה.
נוירופסיכולוגיה מחקרית: התמחות הימספיראלית, הבדלים  אינדיווידואליים בצידיות (לטרליזציה) והבסיס הנוירופסיכולוגי של קריאה בשפות שונות.
נוירופסיכולוגיה קלינית: תיאור וחקירת מקרים בודדים (Case studies) של הפרעות בתפקודי שפה ותפקודים גבוהים אחרים.