מבנה הפקולטה

בפקולטה לחינוך יש שישה חוגים:

  1. החוג לחינוך מיוחד
  2. החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  3. החוג למדעי הלמידה וההוראה
  4. החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
  5. החוג ללקויות למידה
  6. החוג לחינוך מתמטי

כמו כן לפקולטה לחינוך יש 3 יחידות הכפופות לה:

  1. המחלקה ללימודי המשך
  2. יה״ל – יחידת התמיכה ללומד לקוי הלמידה
  3. יחידת המחשוב

מבנה הפקולטה

הפקולטה לחינוך המחלקה ללימודי המשך יחידת התמיכה ללומד לקוי הלמידה צוות מחשוב החוג לייעוץ והתפתחות האדם החוג לחינוך מיוחד החוג ללמידה, הוראה והדרכה החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך החוג ללקויות למידה החוג לחינוך מתמטי