ועדות הפקולטה

תיאור הועדות הקיימות בפקולטה לחינוך

וועדת ראשי חוגים

חברי הוועדה:

פרופ' רוזה לייקין (דיקן הפקולטה לחינוך), פרופ' אביהו שושנה, פרופ׳ בת-שבע חדד, פרופ' יאיר זיו, פרופ׳ לורי רובל, פרופ׳ דני בן-צבי, ד״ר שלי שאול, גב' קורינה הרשקוביץ (ראש מינהל הפקולטה לחינוך).

פעילות:
הוועדה מייעצת לדיקן בכל העניינים הכרוכים בסדרי העבודה של חוגי הפקולטה.
 
וועדת הוראה
חברי הוועדה:
פרופ' רוזה לייקין (דיקן הפקולטה לחינוך), ד"ר אורן גולן, ד"ר יותם חותם, ד"ר אורלי ליפקה, ד"ר ג'וי בנטוב,  ד"ר שי אולשר, ד"ר שרית ברזלי,  ד"ר ענבל קיבנסון, ד"ר רעות ארבל, מתן גזית, גב' קורינה הרשקוביץ (ראש מנהל הפקולטה לחינוך).
פעילות:
הוועדה דנה וממליצה על תכניות-הלימודים ועל סדרי ההוראה במסגרת הפקולטה. הוועדה דנה בתכניות להקים חוגים ותחומי הוראה חדשים או לבטל חוגים קיימים וכן דנה בהצעות שינויים בחוגים קיימים, ומביאן לדיון במועצת הפקולטה. בכל דיון משותפים נציגי החוג הנוגע בדבר.  הוועדה דנה וממליצה על המדיניות של קבלת תלמידים חדשים לחוגי-הפקולטה, בכפיפות להחלטות הסנאט.
 
וועדת מחקר
חברי הוועדה:
פרופ' רוזה לייקין (דיקן הפקולטה לחינוך), פרופ' דנה אמיר, ד"ר עמית ישר, ד"ר אדר בן אליהו, פרופ׳ לטם פרי-חזן, ד"ר טלי רוה, פרופ׳ ענת פריאור, פרופ' אריה קיזל, גב' קורינה הרשקוביץ (ראש מנהל הפקולטה לחינוך).
פעילות:
הוועדה עוסקת בנושאים המקצועיים והתקציביים הקשורים בקידום המחקר ובניהולו, במסגרת תקציב הפקולטה.
 
וועדת מחשוב
חברי הוועדה:
ד"ר אורלי רובינשטיין, פרופ' יעל קלי, גב' קורינה הרשקוביץ (ראש מינהל הפקולטה לחינוך).
פעילות:
הוועדה מסייעת בחשיבה, תכנון ובחינה של נושאי המיחשוב והמעבדה להוראה ולמידה של הפקולטה.
 
וועדת לימודי המשך
חברי הוועדה:
פרופ' רוזה לייקין (דיקן הפקולטה לחינוך), פרופ׳ אורלי רובינשטיין, גב' קורינה הרשקוביץ (ראש מינהל הפקולטה לחינוך).
 פעילות:
הוועדה מייעצת לראש המחלקה בנושא פעילויותיה.
 
וועדת אתיקה למחקר בבני אדם בפקולטה לחינוך
חברי הוועדה:
פרופ׳ ענת פריאור (יו"ר), ד"ר מיכל איילון, ד"ר אדר בן-אליהו, ד"ר שרית ברזלי, ד"ר צפריר גולדברג, פרופ׳ בת-שבע חדד, פרופ' אוסיד ח'טיב, פרופ׳ אורית חצרוני, מר משה כרמלי, פרופ׳ לטם פרי חזן וד"ר שלי שאול. מרכזת הוועדה היא הגב' אורטל האס.
פעילות:
ועדת האתיקה הוקמה כדי לסקור הצעות מחקר המוגשות לה. הצעת מחקר שתעמוד בדרישות אתיות תקבל אישור רשמי מהוועדה.
לדף הועדה באתר הפקולטה לחץ כאן