Educational Psychology Handbook

Educational-Psychology-Handbook-vol-2מדובר בכרך שמוקדש לנושא הבדלים והקשרים חברתיים במסגרת הסדרה היוקרתית של הארגון האמריקאי של פסיכולוגיה APA שעוסקת בפסיכולוגיה חינוכית.