הדיאלקטיקה שבין המולדת לגלות - החינוך הישראלי והפדגוגיות של הגלות בעידן הפוסט-מודרני

Dialectic-between-Homeland-discoverהדיאלקטיקה שבין המולדת לגלות – החינוך הישראלי והפדגוגיות של הגלות בעידן הפוסט-מודרני הוא ניסיון ראשון לממש בשפה הערבית את התיאוריה הביקורתית בהקשר הישראלי-פלסטיני, מתוך תשומת לב מיוחדת לפילוסופיה הדיאספורית. ה"מולדת" כמצב אקזיסטנציאלי, כאתגר פילוסופי וכערגה פוליטית מאותגרת כאן ומוצאת אלטרנטיבה של חינוך-שכנגד, המקבל את הגלות לא כעונש או כאסון נורא בלבד, אלא גם כשער לאנושיות חדשה וכייעוד. בפרקים השונים של הספר נפרשת, לראשונה בשפה הערבית, האלטרנטיבה הגלותית לפרויקט בניין האומה הפלסטינית והישראלית מתוך תשומת לב מיוחדת לתהליכי הגלובליזציה הקפיטליסטית ולשינויים התרבותיים שמשיט עלינו עולם המק'וורלד.

אילן גור – זאב