טפסים ונהלים החוג למדעי הלמידה וההוראה

כל הטפסים להורדה בדף זה נפתחים בחלון חדש

טפסים – כללי

טופס בקשה לפטור מקורס ב"א

טופס בקשה לאישור בחינה במועד חריג

טופס ערעור על ציון

טופס הגשת עבודה סמינריונית/עבודה אחרונה

 

שנתונים

שנתון תשע"א

שנתון תשע"ב

שנתון תשע"ג

שנתון תשע"ד

שנתון תשע"ה

שנתון תשע"ו

שנתון תשע"ז

שנתון תשע"ח

שנתון תש״ף

שנתון תשפ״א

שנתון תשפ״ב

שנתון תשפ"ג

 

טפסים תואר שני

רשימת מנחים אפשריים לליווי תזה במסגרת לימודי המ.א

נספח מספר 7

טופס התקשרות עם מנחה

הוראות להפקדת עבודת תואר שני בספריית האוניברסיטה

אישור הגשת עבודת תזה לשיפוט

טופס יושרה אקדמית לתלמידי מ.א.

טופס בקשת חופשה מלימודים לתואר שני

טופס בקשת הארכת לימודים לתואר שני

הנחיות לכתיבת והגשת הצעת תזה

הנחיות לכתיבת עבודת תזה

קישור להנחיות כללי רישום ביבליוגרפי במחקר

טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה סמינריונית בקורס

אישור מנחה על אתיקה במחקר בבני אדם בעבודות תזה ודוקטורט

 

 טפסים תואר שלישי

רשימת מנחים ללימודי הדוקטורט

הנחיות להגשת מועמדות ללימודי התואר השלישי

שאלון מועמדות לתואר שלישי

טופס הסכמת הנחייה

הנחיות לכתיבת קדם הצעת מחקר ללימודי תואר שלישי

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר מורחבת לתואר שלישי

אישור מנחה להגשת עבודת דוקטורט לשיפוט

טופס יושרה אקדמית

כללי אתיקה למחקר בבני אדם

אישור מנחה על אתיקה במחקר בבני אדם בעבודות תזה ודוקטורט