טפסים ונהלים החוג ללקויות למידה

טפסים – תואר שני – למועמדים

נספח 13 טופס המלצה אקדמית

טופס המלצה אקדמית/קלינית – פסיכולוגיה חינוכית

דוגמא למבחן הכניסה באנגלית

תוכנית קריאה ואוריינות בית ספרית – טופס תיאור רקע אישי

טפסים – תואר שני

שנתון תואר שני תשע"ט (בחלון חדש) – החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני תש״ף (בחלון חדש) – החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני תשפ״א (בחלון חדש) – החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני תשפ״ב (בחלון חדש) – החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני תשפ״ג (בחלון חדש) – החוג ללקויות למידה

טופס התקשרות בין מנחה למונחה להנחיית עבודת גמר מחקרית (תיזה).

טופס מקוון להפקדה דיגיטלית לספרייה

נוהל הגשת הצעת התזה

הנחיות לכתיבת עבודת תזה

טופס הארכת לימודים

טופס בקשת חופשה מלימודים

טופס בקשה לאישור בחינה במועד חריג

תחומי התמחות של המרצים בחוג ללקויות למידה המורשים להנחות עבודת תיזה

טפסים – תואר שלישי

שנתון תואר שלישי תשפ״ג – החוג ללקויות למידה

תחומי התמחות של המרצים בחוג ללקויות למידה המורשים להנחות עבודת דוקטורט

טופס הסכמת מנחה להנחיה לתואר שלישי

אישור מנחה להגשת עבודת דוקטורט

בקשה להארכת לימודים

הגשת הצעת מחקר לדוקטורט

דוח התקדמות שנתי

הנחיות להצהרת כוונות

טופס אישור הצעת מחקר מתוקנת

נוהל הגשת ואישור הצעת מחקר מורחבת לדוקטורט