טפסים ונהלים החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

כל הטפסים להורדה בדף זה נפתחים בחלון חדש

טפסים – כללי

טופס בקשה לאישור מועד חריג

שנתון תשע"א

שנתון תשע"ב

שנתון תשע"ג

שנתון תשע"ד

שנתון תשע"ה

שנתון תשע"ו

שנתון תשע"ז

שנתון תשע"ח

שנתון תשע"ט

שנתון תש״ף

שנתון תשפ״א

שנתון תשפ״ב

שנתון תשפ״ג

טפסים – תואר שני (למועמדים)

נספח 8 – טופס פרטים אישיים, מיועד לתכנית לניהול מערכות חינוך ולתכנית לחינוך, חברה ותרבות

נספח 8 א׳ – טופס קורות חיים, מיועד לתכנית לניהול מערכות חינוך

נספח 8 ב׳ – טופס המלצה , מיועד לתכנית לניהול מערכות חינוך

נספח 8 ג׳ – טופס קורות חיים, מיועד לתכנית לחינוך, חברה ותרבות

טופס 8 ד׳ – מיועד לתכנית לניהול מערכות חינוך למשרתי צה"ל ומערכת הביטחון.

טפסים – תואר שני

טופס בקשת חופשת לימודים

טופס בקשת הארכת לימודים

טופס יושרה אקדמית לתלמידי תואר שני

הנחיות לכתיבת עבודת תזה

טופס התקשרות עם מנחה

טופס אישור מנחה להגשת תזה

טופס הפקדת עבודת תיזה בספרייה

תקנון לימודי תואר שני (קובץ PDF)

טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה סמינריונית

טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה

הרשות ללימודים מתקדמים – מלגות

הנחיות לכתיבת הצעת תיזה

טופס הפסקת לימודים

הנחיות להגשת עבודת תזה

טפסים – תואר שלישי

הנחיות להגשת מועמדות ללימודי התואר השלישי

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר מורחבת לתואר שלישי

הנחיות לכתיבת קדם הצעת מחקר ללימודי תואר שלישי

טופס אישור מנחה לקדם הצעת מחקר לתואר שלישי

טופס אישור תכנית לימודים לתואר שלישי

טופס הסכמת מנחה להנחייה לתואר שלישי

טופס יושרה אקדמית

שאלון מקוצר ללימודי תואר שלישי

רשימת מנחים ללימודי הדוקטורט

תקנון לימודי תואר שלישי (קובץ PDF)

הרשות ללימודים מתקדמים – מלגות

אישור הגשת עבודת דוקטורט לשיפוט