הקורס מיומנויות מחשב

הקורס מיומנויות מחשב הינו קורס מקוון ללמידה עצמית דרך האינטרנט של מיומנויות מחשב בסיסיות. מיומנויות אלה תהיינה לכם לעזר בביצוע משימות אקדמאיות במהלך הלימודים באוניברסיטה. במסגרת הקורס תלמדו צעד אחר צעד כיצד להשתמש בתוכנות ה- Office 2007 (Word, Excel, Power-Point), וביישומי אינטרנט שונים (שימוש בדואר אלקטרוני וחיפושי מידע ברשת).  

 ניתן לקבל פטור אוטומטי מהקורס על ידי הוכחת סיום אחד מהקורסים הבאים באוניברסיטת חיפה בציון של 75 לפחות*:
החוג להיסטוריה – "המחשב בשירות ההיסטוריון" – 106.1600
החוג לפסיכולוגיה – "הכרת המחשב" – 202.1030
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – "מבוא לאוריינות מחשב" – 204.1012
החוג לשירותי אנוש – "מיומנויות מחשב" –  / 289.1065 / 289.1010
החוג להפרעות בתקשורת – "מיומנויות מחשב" – 292.1301
ביה"ס לעבודה סוציאלית – "מיומנויות מחשב" – 288.1985
החוג לסיעוד – "מיומנויות מחשב" – 290.1028
החוג לפיזיותרפיה – "מיומנויות מחשב" – 295.1111
החוג לריפוי בעיסוק – "מיומנויות מחשב" – 320.1134
ביה"ס למדעי המדינה – "כתיבה אקדמית ושימושי מחשב" – 205.1651 + "כתיבה מדעית ושימושי מחשב" – 205.1950
החוג ללימודים רב-תחומיים – "שימושי מחשב בסיסיים" – 212.1750 \ 212.4717
החוג לארכיאולוגיה – "כתיבה וקריאה מודרכת, שימושי מחשב וספריה" – 119.111
תלמידי הפקולטה לחינוך – "מיומנויות מחשב" – 306.1661, 315.1101
תלמידי החוג למערכות מידע ניהוליות

*במקרה זה יש לגשת למזכירות החוג עם תדפיס הציונים ולוודא דיווח של פטור אוטומטי מהקורס של מיומנויות מחשב בפקולטה לחינוך. שימו לב! יש צורך להמציא ציון מספרי של הקורס. ציון "עובר/השלים" אינו מספיק לקבלת פטור.

 הסטודנטים שלמדו ו/או נבחנו בקורס דומה במסגרת התוכנית "צעד אחד לפני כולם" – אינם פטורים מהקורס!

 שימו לב שהשנה הקורס יתבצע במלואו דרך אתר הלמידה המתוקשבת החדש – moodle

חומרי הלימוד, המטלות וההודעות הקשורות בקורס יפורסמו בmoodle. יש לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות. גם בעמוד זה יתפרסמו הודעות הקשורות לקורס וחומרי עזר אחרים.

לינק לאתר המודל החדש: http://online.haifa.ac.il

הקורס ייפתח לצפייה וללמידה עם פתיחת סמסטר א'

 ציון סופי בקורס מורכב משני חלקים:

ביצוע 5 מטלות חובה – הציון בכל המטלות מהווה 35% מהציון הסופי. לכל מטלה יהיה מועד לביצוע – יש לעקוב אחר ההודעות באתר הקורס.

עמידה במבחן מסכם שיתקיים בכיתת המחשבים בחינוך במהלך חופשת סמסטר א' – הציון במבחן מהווה 65% מהציון הסופי.

*ציון עובר של כל מטלה, המבחן והקורס כולו הוא 70. כל מטלה ניתנת לביצוע פעמיים על מנת להצליח בביצועה. ציון עובר בקורס (ציון 70 לפחות) הינו תנאי מעבר לשנה ב' / לסיום התואר / תעודת ההוראה.

מועד מדויק של המבחן יפורסם באתר זה וכן בלוח מודעות באתר הפקולטה לחינוך.

מספרי הקורס לפי חוגי לימוד:
החוג לייעוץ ולהתפתחות האדם – 318.1661
החוג לחינוך מיוחד – 319.1661
החוג ללמידה, הוראה והדרכה – 313.1662
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך – 316.1661

הסבר על הקורס

 במהלך הקורס תלמדנה 5 יחידות לימוד:

1.       הכרת המחשב ומערכת הפעלה Windows (חלונות). להורדת היחידה

2.       יישומי רשת האינטרנט (Internet). להורדת היחידה

3.       תוכנת Word (וורד). להורדת היחידה

4.       תוכנת Power-Point (פאור-פוינט). להורדת היחידה

5.       תוכנת Excel (אקסל). להורדת היחידה

בכל יחידת לימוד יוגדרו נושאים שהם בגדר חובה ואחרים שהם בגדר רשות. יחד עם זאת, מומלץ לקרוא את התכנים תחת "נושאי רשות" על מנת להגיע להבנה כוללת של "נושאי חובה".

לפרטים נוספים, שאלות, בעיות טכניות, בעיות רישום לקורס, עזרה בתרגול החומר ניתן לפנות למרצה הקורס, גיל גליק שמעוני, במייל gilg@edu.haifa.ac.il