ביבליותרפיה יהודית: מקורות ישראל בהארה פסיכולוגית וטיפוליתביבליותרפיה יהודית: מקורות ישראל בהארה פסיכולוגית וטיפולית

הספר מפתח ביבליותרפיה יהודית כמצטרפת לביבליותרפיה הכללית. הטיפול וההדרכה מתבצעים כולם דרך מקורות היהדות מתקופת המקרא ואילך.
מנושאי הספר: לקרוא את עצמך בסיפור המקראי; הרצח הראשון כהולדת הפילוסופיה והפסיכולוגיה; פרשת עקדת יצחק בראייה טיפולית; השירה, החוכמה והעצה – מסע טיפולי בספר התנ"ך; ספר תהילים כספר המרפא של עם ישראל; התפילה במבט טיפולי; התמודדות עם המוות במחשבת חז"ל; הסיפור החסידי כמרפא לנפש; תפילות של אנשים שלא מתפללים ועוד…
ספר עיון והדרכה לפגישה של האדם עם עצמו ועם שורשיו, מסע נפשי ורוחני דרך מקורות ישראל המוליך לריפוי עצמי וחברתי ולהתחדשות נפשית.

אדיר כהן
אמציה הוצאת ספרים