מידע למועמדות ולמועמדים תואר ראשון

על התואר הראשון בחוג למדעי הלמידה וההוראה

על התואר הראשון בחוג למדעי הלמידה וההוראה

לחץ כאן

מלגות עבור תואר ראשון

מלגות עבור תואר ראשון

לחץ כאן
פלאייר תואר ראשון ועודת הוראה כללי

תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה 

תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה 

לחץ כאן
פלאייר חינוך לשון עברית והוראה

תואר ראשון ותעודת הוראה בלשון עברית

תואר ראשון ותעודת הוראה בלשון עברית

לחץ כאן
פלאייר תואר ראשון ותעודת הוראה בספרות עברית השוואתית

תואר ראשון ותעודת הוראה בספרות עברית

תואר ראשון ותעודת הוראה בספרות עברית

לחץ כאן
פלאיר תואר משולב תיאטרון

תואר ראשון ותעודת הוראה בתיאטרון

תואר ראשון ותעודת הוראה בתיאטרון

לחץ כאן
פלאיר תואר ראשון ותעודת הוראה מוסיקה

תואר ראשון ותעודת הוראה במוסיקה רב גילית

תואר ראשון ותעודת הוראה במוסיקה רב גילית

לחץ כאן
פלאייר תואר ראשון ותעודת הוראה גיאוגרפיה

תואר ראשון ותעודת הוראה בגיאוגרפיה - אדם וסביבה

תואר ראשון ותעודת הוראה בגיאוגרפיה - אדם וסביבה

לחץ כאן
פלאיר חינוך לימודי א״י והוראה

תואר ראשון דו-חוגי בחינוך, לימודי ישראל ותעודת הוראה

תואר ראשון דו-חוגי בחינוך, לימודי ישראל ותעודת הוראה

לחץ כאן
פלאייר תואר ראשון ותעודת הוראה באומנות

תואר ראשון דו-חוגי בחינוך ובאמנות ותעודת הוראה

תואר ראשון דו-חוגי בחינוך ובאמנות ותעודת הוראה

לחץ כאן
פלאייר חינוך היסטוריה והוראה

תואר ראשון דו-חוגי בחינוך ובהיסטוריה ותעודת הוראה

תואר ראשון דו-חוגי בחינוך ובהיסטוריה ותעודת הוראה

לחץ כאן