תואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד - מידע כללי

ראש החוג לחינוך מיוחד: פרופ' בת שבע חדד

יושב ראש ועדת תואר ראשוןפרופ' מרק לייקין

 

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ׳׳ד תחל ב 29.01.2023 ותסתיים ב31.7.2023

להרשמה יש להיכנס לאתר אוניברסיטת חיפה -לשונית מועמדים- הרשמה לאוניברסיטה – https://applicants.haifa.ac.il/adm/#/

 

אוכלוסיית החינוך המיוחד:

אוכלוסיית החינוך המיוחד הם כל אותם אנשים אשר זקוקים להוראה ייחודית והתאמות, בכדי שיהיו מסוגלים למצות את הפוטנציאל הלימודי שלהם באופן אופטימאלי. זאת, כבסיס להשתלבותם המוצלחת בחברה בפן האינטלקטואלי, הרגשי והחברתי. אוכלוסייה זו כוללת בין היתר אנשים עם לקויות חושיות, לקויות התפתחותיות, בעיות רגשיות ובעיות התנהגות, לקויות למידה ולקויות תקשורת. חינוך מיוחד הוא תחום העוסק בהיבטים תיאורטיים, מחקריים וטיפוליים של תהליכי למידה, חינוך והתפתחות בקרב ילדים שלהם צרכים מיוחדים. תחום זה משלב ידע הנוגע לפיתוח ויישום של תוכניות התערבות ומניעה, תהליכי אבחון וטיפול.

 

מטרת הלימודים לתואר ראשון:

 1. הקניית ידע בסיסי בתהליכים התפתחותיים בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי.
 2. הקניית תשתית תיאורטית בהבנת צרכים מיוחדים של אוכלוסיות החינוך המיוחד ודרכי טיפול וחינוך המתאימים לסייע למילוי צרכים אלה.
 3. חשיפה לשיטות חינוך, אבחון וטיפול באוכלוסיות עם ליקויים התפתחותיים, חושיים, תקשורתיים, רגשיים, ולקויי למידה ופיתוח ראייה ביקורתית.
 4. מתן הזדמנות להתנסויות ראשוניות בשיטות ובגישות שונות בחינוך מיוחד.

 

מבנה הלימודים:

הלימודים לתואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד נלמדים במתכונת דו–חוגית ונפרשים על פני שלוש שנים. כל סטודנט מחויב ללמוד בין 58-62 נקודות זכות במשך שלוש שנות הלימוד לתואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד. ניתן ללמוד במקביל בשני חוגים במסגרת הפקולטה לחינוך או לבחור בחוג לימוד אחד נוסף שמחוץ לפקולטה.

הלימודים לתואר ראשון מהווים בסיס טבעי להמשך לימודים מתקדמים בחוג לחינוך מיוחד (לימודי תואר שני ושלישי), לרבות לתעודת הוראה המוצעת על ידו.

יש לשים לב, כדי לקבל רישיון עבודה ממשרד החינוך נדרשת תעודת הוראה. התואר הראשון בחוג לחינוך מיוחד לא מעניק למסיימים תעודת הוראה. לשם קבלת תעודה זו החוג מציע תוכנית לימודים ספציפית. תוכנית זו מתבססת במידה רבה על תכנים הנלמדים בתואר הראשון. דבר זה מקל באופן משמעותי על ההתמודדות עם תכני לימוד הניתנים במסגרת לימודי תעודת ההוראה המוצעת על ידי החוג.

 

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה טרום בסיסי א'. חובה לסיים את חובות האנגלית כשפה זרה עד סוף שנה ב' על-מנת ללמוד קורסים בדרג 3.
 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן)

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 630 (ביחס של 1 ל 3 , בגרות- פסיכומטרי)

             למחשבון סיכויי קבלה לחץ כאן (בחלון חדש)

 

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות** לתוכנית קדם תואר:

 1. עמידה בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים.
 2. נדרש ממוצע תעודת בגרות 95 ומעלה.
 3. הרשמה לקדם תואר ראשון בחינוך מיוחד מתבצעת דרך אתר אוניברסיטת חיפה
 4. לאחר הסדרת ההרשמה לתוכנית יש להעביר קורות חיים+ תעודת בגרות והמלצות(אם יש) למייל החוגי  special-edu@edu.haifa.ac.il
 1. סיום בהצלחה של הקורסים הבאים הנלמדים בסמסטר א':

 319.1008              מבוא לחינוך מיוחד

 319.1406             מבוא ללמידה וזיכרון

 319.2178             התפתחות הילד: גורמים, תהליכים ותוצרים – חלק א'

318.1000              מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

סטודנטים שיעמדו בציון 80 ומעלה בקורסים הנ"ל יוכלו להתקבל לתואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שילמדו יהוו חלק מהתואר.

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות או יהיו שינויים הקשורים במשבר הקורונה והיציאה ממנו.

**תעודת בגרות = תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.

 

תוכנית "אפיק מעבר" מהאוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה:

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לחוג לחינוך מיוחד של אוניברסיטת חיפה. אפיק המעבר יאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ולאחר לימוד מקבץ קורסים, לעבור לחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה.

לקבלת עלון מידע מודפס ניתן לפנות אל מוקד הפניות בטלפון: 09-7782222 או בדואר אלקטרוני infodesk@openu.ac.il  או בתיבה קולית: 09-7780881

מידע על אפיק המעבר ניתן למצוא בקישור: מידע על אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לחוג לחינוך מיוחד (בחלון חדש)

 
 

לצפייה בשנתון שנה"ל תשפ״ג – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תשפ״ב – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תשפ״א – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תש״פ – לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת הלימודים בתואר הראשון – שנה א', לשנה"ל תשפ״ג, לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת הלימודים בתואר הראשון – שנה ב', לשנה"ל תשפ״ג, לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת הלימודים בתואר הראשון – שנה ג', לשנה"ל תשפ״ג, לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)