תואר ראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם - מידע כללי

לשיחה עם יועץ לגבי לימודים פנו בבקשה לאילנה בסביץ, 8249150 ibassevit@univ.haifa.ac.il
אחרי השעה 16:00 ניתן לפנות במייל ואנו נחזור אליכם.

הלימודים לתואר ראשון (ב"א) בהתפתחות האדם 318101-23-01

ועדת הקבלה שומרת לעצמה את האפשרות להמליץ במקרים מסוימים על קבלה  למסלול של קדם תואר ראשון בו ידרשו להשלים בהצלחה (ציון 80 ומעלה) 3 – 4 קורסים בסמסטר א' תשפ"ג – מועמד שיסיים בהצלחה את קורסי הקדם, יוכל להתקבל לתואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שהסטודנטים ילמדו יהוו חלק מהתואר.

תנאי הקבלה כוללים, גם כעת, עמידה ברמת אנגלית הנדרשת וברמת עברית (למועמדים אשר למדו בתיכון בשפה שאיננה עברית) כנדרש על-ידי האוניברסיטה.

לימודי התואר הראשון מתמקדים במדעי האדם מנקודת מבט התפתחותית ומיועדים לסטודנטים שמעוניינים להכיר ולהבין בני אדם ובכלל זה את התהליכים הפנימיים הפסיכולוגיים שלהם וההקשרים החינוכיים, החברתיים והתרבותיים שבהם הם חיים. הלימודים יכללו התייחסות לשלבי החיים השונים, וכן יכללו התייחסות אקדמית ויישומית לפיתוח הפוטנציאל וההתפתחות האישית של הסטודנטים.

מטרת הלימודים בחוג
מטרת הלימודים לספק בסיס תיאורטי ומחקרי רחב בתחום התפתחות האדם וכן רכישת ידע ומיומנויות בתחום התנהלות אישית, קבוצתית ומערכתית. תכנית הלימודים מושתתת על לימודי יסוד במדעי ההתנהגות עם דגש על התהליכים ההתפתחותיים בטווח החיים, ובכלל זה הילדות, ההתבגרות והבגרות. הסטודנטים ירכשו ידע על התנהגות אנושית, על התפתחות נורמטיבית כמו גם על קשיי הסתגלות ועל אוכלוסיות בסיכון. כל זאת תוך הבנת תרומת המשפחה, היחסים עם קבוצת בני הגיל, המערכת הבית-ספרית וההקשר התרבותי לתפקוד נורמטיבי או בעייתי. הסטודנטים יפתחו תובנות שיאפשרו להם להבין ולזהות כוחות וקשיים של ילדים, מתבגרים ומבוגרים, וירכשו ידע על התערבויות מתאימות שמטרתן לסייע לרווחתם הנפשית ולמימוש הפוטנציאל האינטלקטואלי והרגשי של בני אנוש.

החל משנת הלימודים תשע"ח ניתן להשלים תואר ראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם בשנתיים 318120-22-01 כולל סמסטר קיץ.
מלגות תינתנה לסטודנטים מצטיינים.

החוג מקיים מוקד התנסות בשדה לתלמידי שנה ג'. מטרת המוקד היא לקדם מעורבות אקטיבית של הסטודנטים בקהילה. הסטודנטים נחשפים באופן ייחודי לנושאים אקדמיים וחברתיים מרכזיים ולאנשי מופת עם חשיבה ורעיונות יצירתיים לגבי חינוך, חברה ודרכים לשינוי חברתי. הסטודנטים משתלבים במעורבות חברתית פעילה עם ילדים בסיכון להדרה חברתית, כחלק מתוכנית הדגל באוניברסיטה. סטודנטים שייקחו חלק בתכנית יוכלו להשתלב בהמשך דרכם גם בתכנית המואצת ללימודי התואר השני בחוג.

הלימודים בתואר הראשון בחוג כוללים את הבסיס הנדרש ללימודי תואר שני בתחום הייעוץ החינוכי, הגיל הרך, הנחיית קבוצות, חינוך והתפתחות האדם וביבליותרפיה.

תנאי קבלה

  1. על-פי תנאי הקבלה הכלל-אוניברסיטאיים ברמה הנדרשת על-ידי החוג.
  2. מילוי קורות חיים במלואם על פי טופס הנחיות המופיע בנספח מס' 6 (קובץ PDF בחלון חדש)
  3. ראיונות קבלה או בקשה לנתונים נוספים לפי הצורך על פי החלטת החוג.

הלימודים בחוג לייעוץ והתפתחות האדם הם במסגרת דו-חוגית. ניתן ללמוד בשני חוגים במקביל, השייכים לפקולטה לחינוך, למעט החוג ללמידה הוראה והדרכה.

לימודי הב"א

המעבר משנה לשנה וסיום הלימודים בחוג מותנים ב:

קבלת ציון עובר (60) לפחות בכל הקורסים.

ציון 75 לפחות בממוצע של כל הקורסים.

חובה לסיים את חובות האנגלית השפה זרה על מנת ללמוד קורסים בדרג 3.

תלמיד שנכשל בקורס מדרג 2 או דרג 3 יוכל לחזור עליו פעם נוספת אחת בלבד.

הוראות כלליות

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד תחל ב-29.01.2023

מועד אחרון לבחינה הפסיכומטרית – יולי 2023

תאריך סגירת ההרשמה לחוג –22.10.2023

מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים – הרשמה רגילה – 22.10.2023

מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים – הרשמת עתודאים ומכינה אוני' חיפה – 22.10.2023

מועד האחרון לבחינת בגרות התקף לסמסטר א' שנה"ל תשפ"ד- חורף תשפ"ג

ניתן ללמוד במקביל בשני חוגים בפקולטה לחינוך

 

מסלול מואץ למ"א

מסלול זה מיועד למספר מצומצם מתוך רשימת בתלמידים המצטיינים בשנה ב', שיוכלו בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון להתחיל את לימודי המ"א בחוג לייעוץ והתפתחות האדם. תוכנית הלימודים תקבע בתאום עם יו"ר ועדת המ"א החוגית והרשות ללימודים מתקדמים. פרטים נוספים על תוכנית זו בנוהלי הרשות ללימודים מתקדמים (בחלון חדש) ובמזכירות החוג.

תוכנית אפיק מעבר בין האוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה (בחלון חדש)

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג לייעוץ והתפתחות האדם של אוניברסיטת חיפה. אפיק המעבר יאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ולאחר לימודי מקבץ קורסים, לעבור לחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה.

להורדת מערכת תואר ראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם שנה א', שנה"ל תשפ״ג לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת תואר ראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם שנה ב', שנה"ל תשפ״ג לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת תואר ראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם שנה ג', שנה"ל תשפ״ג לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תואר ראשון, תשע"ה, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תואר ראשון, תשע"ו, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תואר ראשון, תשע"ז, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תואר ראשון, תשע"ח, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תואר ראשון, תשע"ט, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״א – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״ב – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״ג – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)