על אודות החוג לחינוך מיוחד

אוכלוסיית החינוך המיוחד

אוכלוסיית היעד של החינוך המיוחד הם כל אותם אנשים אשר זקוקים להוראה ייחודית והתאמות, בכדי שיהיו מסוגלים למצות את הפוטנציאל הלימודי שלהם באופן אופטימאלי. זאת, כבסיס להשתלבותם המוצלחת בחברה בפן האינטלקטואלי, הרגשי והחברתי. אוכלוסיה זו כוללת בין היתר אנשים עם לקויות חושיות, לקויות התפתחותיות, בעיות רגשיות ובעיות התנהגות, לקויות למידה ולקויות תקשורת.

מהו חינוך מיוחד

חינוך מיוחד הוא תחום העוסק בהיבטים תיאורטיים, מחקריים וטיפוליים של תהליכי למידה, חינוך והתפתחות בקרב ילדים שלהם צרכים מיוחדים. תחום זה משלב ידע הנוגע לפיתוח ויישום של תוכניות התערבות ומניעה, תהליכי אבחון וטיפול.

מטרותיו של החוג לחינוך מיוחד

· עריכת מחקר יישומי לצד התערבותי, שמטרתו ליצור הבנה מעמיקה יותר לגבי מאפייניהם וצרכיהם של בני אדם הנמנים עם אוכלוסיות היעד של החינוך המיוחד.

· המשגת תובנות וידע כבסיס לפיתוחן של תוכניות לימוד ייחודיות ועזרים תומכים, במטרה להעצים תהליכי למידה והסתגלות בקרב תלמידי החינוך המיוחד.

· הכשרת אנשי מקצוע לעבודה בתחומי החינוך המיוחד, תוך הקניית ידע חיוני ומיומנויות מפתח שיאפשרו להם לבנות כהלכה תוכניות לימודיות ייחודיות מבוססות ידע מדעי.

לשם השגתן של מטרות אלה, הלימודים המוצעים בחוג לחינוך מיוחד כוללים לימודי תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי ותעודת הוראה.

תחומים יחודיים בתואר השני כוללים: המגמה לאוטיזם ולקויות התפתחותיות, המגמה לבעיות רגשיות, ולקויות חושיות והתמחות בגיל הרך

בואו ליהנות לא רק מנוף הכרמל הנושק לים אלא גם מיחס אישי לסטודנטים ותחומי לימוד מרתקים בחוג החדש לחינוך מיוחד.