אודות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

החוג למנהיגות ומדיניות בחוג כולל לימודים לתארים מתקדמים מ"א ודוקטורט. החינוך הנו מרכיב מרכזי בחברה המודרנית בכלל, ובישראל בפרט. אנשי החינוך הם מעצבי החברה העתידית. אנו רואים חשיבות גדולה בפיתוח והכשרת אנשי חינוך שלהם ידע והבנה לגבי סוגיות ותהליכים בתחומי הניהול והמנהיגות, הארגון והמדיניות של מערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות. בתהליך הלימודים נחשפים הסטודנטים בחוג להבנת ההקשר החברתי- תרבותי של החינוך, מתוך חשיבה אנליטית, ביקורתית וחדשנית. קורסי הלימוד הנם רב תחומיים וחושפים את הסטודנטים לידע מתחומי הפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, הפילוסופיה, חקר מדיניות, חקר ארגונים וניהול. הלימודים משלבים סדנאות ומפגשים עם מגוון ארגונים חינוכיים.

למודי התואר השני והשלישי מאורגנים בשתי תוכניות: התכנית לניהול מערכות חינוך, המיועדת להקנות ידע והתנסות בתחום הניהול ומשאבי אנוש, ולחשוף סטודנטים לידע ארגוני – ניהולי ולכלים ניהוליים. מטרת התכנית להכשיר עתודה מנהיגותית מובילה, שתוכל לסייע לארגונים חינוכיים להסתגל לשינויים בסביבה ולשפר אפקטיביות ארגונית. התכנית לחינוך חברה ותרבות העוסקת בקשרי הגומלין שבין חינוך, חברה ותרבות, תוך דגש מיוחד על החינוך הבלתי פורמאלי ומטרתה לפתח למידה וראייה ביקורתית של תהליכים חינוכיים במסגרות חיברות שונות. היא מיועדת לתלמידים בעלי תודעה חברתית ואחריות קהילתית, המעוניינים להשתלב בתפקידים מובילים בארגוני חינוך פורמאלי ובלתי – פורמאלי.