רשימת חדרי לימוד ושעות קבלה בכל חוגי הפקולטה לחינוך - סמסטר ב׳ תשפ״ג

כל הקישורים בעמוד זה נפתחים כקבצי pdf בחלון חדש

  שעות קבלה סגל החוג רשימת חדרי לימוד 
 החוג לייעוץ והתפתחות האדם – יעודכן בקרוב החוג לייעוץ והתפתחות האדם – יעודכן בקרוב 
 החוג לחינוך מיוחד- יעודכן בקרוב החוג לחינוך מיוחד – יעודכן בקרוב 
 החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך – יעודכן בקרוב החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך – יעודכן בקרוב 
 החוג למדעי הלמידה וההוראה – יעודכן בקרוב החוג למדעי הלמידה וההוראה 
 החוג לחינוך מתמטי – יעודכן בקרוב החוג לחינוך מתמטי – יעודכן בקרוב 
 החוג ללקויות למידה – יעודכן בקרוב החוג ללקויות למידה