צור קשר עם החוג למדעי הלמידה וההוראה

ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה

dani ben zvi

פרופ׳ דני בן-צבי

פרופ' מן המניין (ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה, מרכזי מחקר: Connections, LINKS I-CORE ו- TCSS)
04-8240866 (52866)
dbenzvi@univ.haifa.ac.il

מזכירות החוג

gali-toibi

גב׳, גלי טויבי

מזכירות החוג למדעי הלמידה וההוראה
04-8240889 (52889)
gtoivi@univ.haifa.ac.il

yael-mishori

גב׳, יעל מישורי בכמן

מרכזת תארים מתקדמים בחוג למדעי הלמידה וההוראה
04-8288380 (58380)
ymishory@univ.haifa.ac.il

viki-sirota

גב׳, ויקי סירוטה

מנהלנית החוג למדעי הלמידה וההוראה
04-8249086 (53086)
vsirota@univ.haifa.ac.il

תואר ראשון ותעודות הוראה

ראש תוכנית ב"א ותעודות הוראה – פרופ' לינור הדר – linor@a-hadar.co.il

ראשת תוכנית ההכשרה המעשית – גב' אורית גולדברג – orit.goldberg.17@gmail.com

 

תואר שני

ראש תוכנית חקר החינוך האלטרנטיבי – ד"ר חגי קופרמינץ – kuperh@edu.haifa.ac.il

ראש ההתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך –פרופ' אריה קיזל – akizel@edu.haifa.ac.il

ראש התוכנית בטכנולוגיות בחינוך – ד"ר יותם הוד – yotamhod@edtech.haifa.ac.il

עוזרת אקדמית לראש התוכנית בטכנולוגיות בחינוך – ד"ר קרן ארידור ברגר – keren.aridor@edtech.haifa.ac.il

 

יו"רי ועדות חוגיים

יו"ר ועדת מ"א – ד"ר אורן גולן – ongolan@gmail.com

יו"ר ועדת דוקטורט – ד"ר חגי קופרמינץ kuperh@edu.haifa.ac.il