מרחבים דיגיטליים קדושים: קתוליות, ניו מדיה והחוויה הדתית

כריכת הספרהספר הוא ראשון מסוגו להתמקד בלמידה הלא-פורמלית ובסוציאליזציה הדתית בניו מדיה. מבחינה מתודולוגית, הספר כולל ניתוח ראיונות עם מנהלי רשתות קתוליות (web/appmasters) ומחקר ויזואלי-סמיוטי על צורות התקשורת הייחודיות לרשתות חברתיות בנות זמננו. בפרקיו השונים, הספר חושף כיצד פלטפורמות מכוננות על ידי נזירים ומנהלי רשת המקדישים עצמם לעבודת מדיה (כגון: ייצור סרטוני וידאו, שידורים-ישירים ובלתי פוסקים של מקומות קדושים). בעבודת המדיה, הפעילים מיישמים את שליחותם הדתית להפצת ידע, לתיווך החוויה הדתית-צליינית וחיזוק מנהיגות כנסייתית. פעילות המחזקת מנהיגות כריזמטית, ונבחנת באופן מקיף בפרק הדן בפעילות האפיפיור באינסטגרם. בדרך זו, הספר דן בזירת המדיה הקתולית המובנית מלמעלה (על ידי נציגי הכס הקדוש). אלה מבקשים לכונן ייצוג לכס הקדוש ברשתות החברתיות, להפיץ את תפישת עולמם ולפתח אפליקציות דתיות פופולריות (לתפילה, לימוד, ווידוי ופעילות דתית). במקביל, הספר סוקר את מאמצי החברה האזרחית הקתולית ומאמיניה האקטיביסטיים ברשתות חברתיות. אקטיבסטים המקימים קבוצות הממוקדות בנושאי ליבה של הקתוליות, לרבות פורומים המתנגדים למדיניותו וקוראים לשינויו.

Golan, O., & Martini, M. November 2022. Sacred Cyberspaces: Catholicism, New Media, and the Religious Experience. Montreal, Canada: McGill University Press.

תיאור הספר באנגלית:

In recent years every major institution has had to adapt to the fast-evolving technologies of the digital age or risk being left behind. Amid a global crisis of faith and declining levels of religious participation in places around the world, the Catholic Church has likewise come face to face with the challenges and possibilities of new media. Sacred Cyberspaces reveals how long-standing conflicts over power, influence, and legitimacy within religious organizations are being waged in the digital realm. In this book we describe the tensions that arise as religious groups seek to reach the faithful in online spaces where traditional clerical authorities have less expertise and control. Focusing on the Catholic world, they examine the rise of devotional digital entrepreneurship and the roles of lay religious webmasters: the video makers, app developers, and web designers who devote their lives to evangelization and who literally run the show. The book also explores the nature of religious experience as it pivots to online platforms: cyberculture, prayer, ceremonies, pilgrimage, proselytization, and the relation to the transcendental. From live-streaming at world-famous sites in the Holy Land to the Instagram feed of Pope Francis, Sacred Cyberspaces evaluates the contemporary media strategies of the Catholic Church and sheds light on the future of religion online.