מענקים, פרסים והישגים בחוג לחינוך מתמטי

 פיתוח מומחיות הוראה של מתמטיקה יישומית באמצעות צפייה וניתוח של שיעורים מצולמים.
גוף מממן: קרן טראמפ

תפקידן של פונקציות ניהוליות בפתרון תרגילי גיאומטריה ברמת חטיבת הביניים (בשיתוף עם טלי רוה).
גוף מממן: הקרן הלאומית למדע

תפקיד זיכרון עבודה מילולי ומרחבי בפתרון תרגילי גיאומטריה אינטואיטיבית ופורמלית של חט"ב (בשיתוף עם טלי רוה)
גוף מממן: הקרן הלאומית למדע

מתמטיקה, מגדר, ומורים: תפיסות והטיות
גוף מממן: הקרן הלאומית למדע (פרופ׳ לורי רובל )

עיצוב ושימוש פעילויות מידול מבוססות סימולציה ממוחשבת במתמטיקה.
גוף מממן: קרן טראמפ