מחקרים פעילים בחוג לחינוך מתמטי

 • מתמטיקה, מגדר, ומורים: תפיסות והטיות (לורי רובל עם ג׳והיינה שחבארי ממכללת אל-קאסמי). גוף מממן: הקרן הלאומית למדע
 • קידום ארגומנטציה בכיתת המתמטיקה
 • פיתוח מומחיות הוראה של מתמטיקה יישומית באמצעות צפייה וניתוח של שיעורים מצולמים (מיכל איילון). גוף מממן: קרן טראמפ
 • פיתוח מומחיות של מורים בשימוש בהערכה מעצבת בשיעורי המתמטיקה
 • הכשרת מורים למתמטיקה באמצעות נוטיסינג לאירועי הוראה קריטיים. גוף מממן: קרן טראמפ (המימון הסתיים)
 • תפקידן של פונקציות ניהוליות בפתרון תרגילי גיאומטריה ברמת חטיבת הביניים (מיכל איילון וטלי רוה). גוף מממן: ISF
 • תפקיד זיכרון עבודה מילולי ומרחבי בפתרון תרגילי גיאומטריה אינטואיטיבית ופורמלית של חט"ב (מיכל איילון וטלי רוה) גוף מממן: ISF
 • גישות הוראה למושג הנגזרת
 • מעורבות אזורים תת-קורטיקליים בתהליכי ספירה וסוביטייזינג
 • האם חישוב מנטלי של תרגילי חיבור וחיסור רב ספרתיים דורש את אותם משאבי זיכרון עבודה במבוגרים?
 • עד כמה השוואות גודל מושפעות מכמות הפריטים?
 • הערכה מעצבת ממוחשבת: עיצוב ושימוש אורכי בהערכה ממוחשבת ולוחות מחוונים אינטראקטיביים 
 • עיצוב ושימוש פעילויות מידול מבוססות סימולציה ממוחשבת במתמטיקה (מיכל איילון). גוף מממן: קרן טראמפ.
 • עיצוב יחידות הערכה ממוחשבת שיתופי של מורים
 • הערכה ממוחשבת קבוצתית והערכת עמיתים ממוחשבת של תלמידים 
 • מדעי הנתונים בפיתוח וניתוח חומרי לימוד
 • תפיסות מורים לגבי מתמטיקה ומגדר
 • תפיסות תלמידים לגבי  מתמטיקה ומגדר
 • תפיסות מורים לגבי רב-שפתיות וחינוך מתמטי
 • טראנס-שפתיות בפתרון בעיות מתמטיות אצל דו-לשוניים
 • בעיות מילוליות בחינוך מתמטי – הקשרים חברתיים