מועדים חריגים סמס א' תשפ"ג - החוג לייעוץ והתפתחות האדם‎