מבנה הפקולטה

רשימת קישורים מקוצרים לחוגי הפקולטה

החוג למדעי הלמידה וההוראה
edu.haifa.ac.il/learn

החוג לחינוך מיוחד
edu.haifa.ac.il/special-ed

החוג לייעוץ והתפתחות האדם
edu.haifa.ac.il/couns-ed

החוג למנהיגות ומדינות בחינוך
edu.haifa.ac.il/lead-ed

החוג לחינוך מתמטי
edu.haifa.ac.il/mathed

החוג ללקויות למידה
edu.haifa.ac.il/learning-dis

היחידה ללימודי המשך
edu.haifa.ac.il/continue-ed