חינוך, רב-תרבותיות ואנטישמיות בגרמניה

06.04.2022 • 11:30 – 10:45 | 18:00 – 17:15

שם האירוע: חינוך, רב-תרבותיות ואנטישמיות בגרמניה

חוג: החוג למדעי הלמידה וההוראה והחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

חדר 303, בנין חינוך ומדעים |  חדר 464, בנין ג׳ייקובס אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה (בחלון חדש)