חינוך לאוריינות מדיה ביקורתית בעידן פוסט-אמת

10.05.2022 • 10:00 – 11:30

שם האירוע: חינוך לאוריינות מדיה ביקורתית בעידן פוסט-אמת

חוג: החוג למדעי הלמידה וההוראה

חדר 303, בנין ג'ייקובס, אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה (בחלון חדש)