חוקרי החוג לחינוך מיוחד

סגל אקדמי בכיר בחוג לחינוך מיוחד