חדשות החוג למדעי הלמידה וההוראה

מלגות לסטודנטים/ות במסלול ב"א ותעודת הוראה בחוג למדעי הלמידה וההוראה

סטודנט יקר, סטודנטית יקרה.

אנו שמחים להודיע על פתיחת אפשרות חדשה לקבלת מלגות באדיבות ארגון המורים.

סטודנטים בחוג למדעי הלמידה וההוראה, שנקלטו כמורים בפועל בבתי ספר על-יסודיים ויצטרפו לארגון המורים, רשאים להגיש בקשה למלגה ממחלקת קרן ידע ארגון המורים עבור השתתפות בשכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ג. המלגה תינתן בהתאם לקריטריונים, שנקבעו בארגון המורים.

מוצעות שני סוגים של מלגות:

1. עבור סטודנטים/ות במסלול תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי בחוג למדעי הלמידה וההוראה – מוצעות מלגות בסך 3,000 ₪.

2. עבור סטודנטים/ות לתואר ראשון דו-חוגי בחינוך עם תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי – מוצעות מלגות בסך 4,500 ₪.

מועד אחרון להגשת בקשות למלגה בשנה הנוכחית: 15.10.23.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת קרן ידע, בארגון המורים

בטלפונים: 03-7106764/94/83/79

ובדוא"ל: EvaA@igm.org.il MarinaT@igm.org.il SimaF@igm.org.il SaritG@igm.org.il

מאחלים לכם/ן הצלחה בקליטתכם/ן במערכת החינוך

 

בברכה,

מר בוריס מנור, מחלקת קרן ידע – ארגון המורים 

פרופ' דני בן צבי, ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה, אוניברסיטת חיפה

 

פרופ' יעל קלי שותפה בפרסום חדש בנושא שותפויות בין מחקר ופרקטיקה

בשנים האחרונות מופנית תשומת לב הולכת וגוברת לשותפויות בין מחקר לפרקטיקה (RPP) בתחום חינוך. לשותפויות אלו יתרונות ברורים:

הן יכולות לסייע להטמיע ידע מדעי ומחקרי בתהליכי קביעת המדיניות ובתהליכים החינוכיים המתרחשים בשדה, לקדם מחקר בנושאים "הבוערים", אלו שמאתגרים את הצוותים החינוכיים בעבודתם היום־יומית, ולייצר בסיס ידע ומאגר נתונים אשר יכולים לשמש את כל השותפים.

חרף הפוטנציאל הטמון בשיתוף הפעולה, שותפויות אלו די נדירות, בארץ בפרט.

ביוזמת לשכת המדענית הראשית במשרד החינוך וקרן יד הנדיב, הוקמה ביוזמה קבוצת עבודה בנושא בראשותה של פרופ' יעל קלי.
הקבוצה, שבה היו שותפים בעלי ענין שונים- חוקרים, אנשי שדה, אנשי מטה ומדיניות ומגזר שלישי- דנה בדגמים מרכזיים של שותפויות, בתועלות ובאתגרים הרלוונטיים למערכת החינוך הישראלית ובדרכים לקדמן.

השקת ספרה של ד׳׳ר נאוה בר

יותר ממאה אנשי חינוך: מנהלי בתי ספר, מנהלי מרכזי תמיכה ישוביים אזוריים (מתי"א), בכירים בחינוך המיוחד ומתמחים ומתמחות השתתפו לאחרונה בהשקת ספרה של ד"ר נאוה בר "במבוך החינוך המיוחד: מהאקדמיה להתמחות בהוראה" שיצא לאור ב-2022. האירוע התקיים בבית הסטודנט על ידי ההתמחות לתואר שני בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך בחוג למדעי הלמידה וההוראה ובמגמה לניהול מערכות חינוך בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

את האירוע פתח פרופ' אביהו שושנה, ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך שקישר בין הספר של ד"ר נאוה בר לעשייה החשובה בתחום החינוך המיוחד בשדה החינוך. את האירוע הנחתה פרופ' לטם פרי-חזן מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

פרופ' אריה קיזל, סגן דיקן להוראה בפקולטה לחינוך וראש ההתמחות לפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך פתח את האירוע בהרצאה שקישרה בין הספר לבין השיח הקורבני של המורים בישראל. ד"ר דליה טל, בכירה לשעבר באגף החינוך המיוחד וכיום מרצה קישרה בין הספר לבין תוכניות הלימודים בחינוך המיוחד וד"ר מלי נץ, בכירה במשרד החינוך לשעבר דיברה בהרחבה על תפקיד מנהלת בית הספר כציר מרכזי בחינוך על האתגרים בו. מחברת הספר, ד"ר נאוה בר, הגיבה לכל הדוברים והצביעה על האתגרים של מחקרה לשדה החינוך כיום במיוחד בתחום קליטת המתמחות הצעירות.

לקריאת ההצגות של הדוברים (בחלון חדש): https://www.akizel.net/2022/12/blog-post.html

לצפייה בתמונות מהאירוע לחצו כאן (בחלון חדש)

ד׳׳ר שרית ברזילי ופרופ׳ לינור הדר זכו במענק מחקר מטעם המדען הראשי של משרד החינוך

הפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר שרית ברזילי ופרופ' לינור הדר, מהחוג למדעי הלמידה וההוראה, על זכייתן במענק מחקר מטעם המדען הראשי של משרד החינוך.

נושא המחקר: ללמוד וללמד את מיומנויות דמות הבוגר.ת: יישום ובחינה של מודל למידה מקצועית של מורים.ות לקידום הוראה והערכה של אוריינות מידע דיגיטלית.

מטרתה של הצעה זו היא ליישם ולבחון מודל למידה מקצועית שייסע למורים.ות לשלב את ההוראה וההערכה של המיומנויות הקוגניטיביות של דמות הבוגר.ת בתחומי הדעת. המודל יבחן ויתוקף בהקשר של שתי יכולות ליבה של אוריינות מידע דיגיטלית: (1) הערכת מידע ומקורות מידע מקוונים ו- (2) מיזוג והסקת מסקנות ממקורות מידע מקוונים מרובים. במחקר ישתתפו כ- 128 מורים.ות וכ- 800 תלמידים.ות מחטיבות ביניים. המחקר יערך במתודה מעורבת וישלב מערך דמוי-ניסוי מבוקר עם ניתוח איכותני של תהליכי למידה והוראה. התוצר המרכזי של המחקר יהיה מודל שינוי ליישום המיומנויות הקוגניטיביות שזוהו במסמך המיומנויות בתוך תחומי הדעת בהקשר בית ספרי באמצעות למידה מקצועית של מורים.ות. המחקר יתמוך במדיניות על-ידי הצבעה על דרכים וכלים להטמעה מערכתית של המיומנויות שיותאמו לצרכים ולאתגרים של בתי-הספר בישראל. בנוסף, המחקר יעמיד לרשות מערכת החינוך חומרי הוראה, למידה, והערכה שיתמכו ביישום מערכתי של המיומנויות במגוון מקצועות לימוד.

ד׳׳ר יותם הוד זכה במענק מחקר מטעם משרד החינוך

הפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר יותם הוד, מהחוג למדעי הלמידה וההוראה, על זכייתו במענק בסך חצי מיליון ₪ מטעם משרד החינוך.

נושא המחקר הוא: השפעת מודל קהילות בונות ידע הומניסטיות על מיומנויות דמות הבוגר.ת.

מטרת מחקר זה היא לבחון את תוצאותיה של למידה במודל חינוכי חדשני, הנקרא "קהילות בונות ידע הומניסטיות" (HKBCs) במסגרת מערכת החינוך הממלכתית בישראל. מודל זה בונה על כמה מהתיאוריות החדשניות ביותר של למידה ברחבי העולם המסייעות למענה על צורכי החברה של ימינו. על בסיס תאוריות אילו פותחו פדגוגיות וחומרי לימוד התואמים את מטרות דו"ח דמות הבוגר של משרד החינוך הישראלי לשנת 2030. HKBCs משלבות שתי גישות של קהילות למידה בכיתה, כל אחת בעלת מיקוד שונה – מיקוד בבניית ידע ומיקוד הומניסטי. הגישה הממוקדת בבניית ידע (KBC) מתייחסת לאוריינטציה החברתית-תרבותית, המארגנת פעילויות בדומה לאופן שבו בניית ידע מתרחשת בעולם האמיתי, כאשר אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע באות לידי ביטוי בעת שהמשתתפים מקדמים את הרעיונות הקולקטיביים שלהם. הגישה בעלת המיקוד ההומניסטי (H) מדגישה מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישיות, במטרה לתמוך בצמיחה והתפתחות של כל משתתף. תורת השינוי במחקר זה גורסת כי שילוב גישות אלו יוצר הקשר למידה משמעותי המאגד בתוכו מנעד רחב של מיומנויות הקשורות אלה באלה, ולא רק מערך מצומצם של מיומנויות מבודדות.

מודל ה-HKBC נבדק בשדה, ונחקר באופן משמעותי במסגרות ההשכלה הגבוהה, דבר המעיד על ההבטחה הקיימת בו כשיטה לארגן כיתות וכמודל הבשל לבחינה במערכת החינוך הממלכתית בישראל. ההשערה בבסיס הצעה זו היא שיישום עיצוב משולב זה ישפר את כישורי דמות הבוגר של התלמידים והתלמידות בתחומי האוריינות הדיגיטלית ואוריינות המידע, כמו גם את המיומנויות הבין- והתוך-אישיות, בהשוואה להוראה הרגילה של מורים, תוך שמירה על היקף הידע והמיומנויות הדיסציפלינריים הנדרשים בתוכנית הלימודים. כדי לבחון השערה זו, אנו יבוצע מחקר השוואתי-היסטורי במשך שלוש שנים בכדי להשוות בין ההשפעות של מודל HKBC לעומת הלמידה הרגילה הנהוגה כיום בכיתות. לאחר שימדדו מיומנויות המאה ה-21 והישגי הידע של התלמידים בשיעורים המסורתיים שלהם, המורים המשתתפים במחקר יעברו תכנית לפיתוח מקצועי, בה ילמדו כיצד ליישם את המודל בכיתותיהם. לאחר היישום, יוערכו שוב מיומנויות בוגר שונות וכן הישגי ידע. התוצאות צפויות להוסיף ראיות לגבי האפקטיביות של מודל ה- HKBC כשיטה לארגון מחדש של הלמידה בהתאמה למאה ה-21, וכן לזמן הטמעה רחבה יותר של המודל אם הטענה העיקרית של מחקר זה תאושש. 

ספר חדש לפרופ׳ לינור הדר - חשיבה מקרטעת: בחינה ביקורתית של תוכניות הלימודים במערכת החינוך

הפקולטה לחינוך מברכת את פרופ'כריכת הספר של לינור לינור הדר, לרגל צאת ספרה החדש "חשיבה מקרטעת: בחינה ביקורתית של תוכניות הלימודים במערכת החינוך", שיצא לאור בהוצאת רסלינג.

ספרה של פרופ' לינור הדר, חשיבה מקרטעת, עוסק בחינוך לחשיבה בתוכניות הלימודים בישראל. הספר מציג דיסציפלינה מחקרית המתמקדת בחקר מדיניות חינוכית דרך מסמכי תוכניות לימודים. תוכנית הלימודים, על כל היבטיה, מהווה כלי מרכזי שבאמצעותו המדיניות החינוכית מגיעה אל שדה החינוך, אל בתי הספר והכיתות. הספר מציג ומדגים משנה סדורה של חקר מדיניות דרך מסמכי תוכניות לימודים; הוא מבסס תהליכים מחקריים, שבאמצעותם ניתן לחקור מסמכי תוכניות לימודים. באמצעות ניתוח של מסמכי תוכניות לימודים הספר חושף תפיסות של קובעי מדיניות ביחס למקומן וחשיבותן של מיומנויות ויכולות קוגניטיביות בתהליך החינוך.

חשיבה מקרטעת חושף ציפיות ביחס להתפתחותן של יכולות ומיומנויות אלה בקרב תלמידי מערכת החינוך בישראל, ובאופן הזה עוזר לשרטט את דמות הבוגר של מערכת החינוך בישראל מבחינה אינטלקטואלית. הסתכלות אינטגרטיבית על ניתוח מסמכי תוכניות לימודים מצביעה על חוסר קוהרנטיות והיעדר ראיה אינטגרטיבית בהתייחסות להיבט הקוגניטיבי, בתוך ומעבר לתחומי התוכן השונים הנלמדים במסגרת תוכנית הלימודים. כמו כן, הדיון בספר מתייחס להיבטים אפיסטמיים, לשוויון הזדמנויות, לאוטונומיה ולידע של מורים, כפי שאלה באים לידי ביטוי בתוכניות לימודים בישראל

ספר חדש לד״ר אורן גולן: מרחבים דיגיטליים קדושים: קתוליות, ניו מדיה והחוויה הדתית

הפקולטה לחינוך מברכת אתכריכת הספר ד״ר אורן גולן, מהחוג למדעי הלמידה וההוראה, לרגל פרסום ספר שחיבר עם מיקלה מרטיני, פוסט דוקטורנט לשעבר בחוג למדעי הלמידה וההוראה בהוצאת אוניברסיטת מקגיל, קנדה. הספר הוא ראשון מסוגו להתמקד בלמידה הלא-פורמלית ובסוציאליזציה הדתית בניו מדיה. מבחינה מתודולוגית, הספר כולל ניתוח ראיונות עם מנהלי רשתות קתוליות (web/appmasters) ומחקר ויזואלי-סמיוטי על צורות התקשורת הייחודיות לרשתות חברתיות בנות זמננו. בפרקיו השונים, הספר חושף כיצד פלטפורמות מכוננות על ידי נזירים ומנהלי רשת המקדישים עצמם לעבודת מדיה (כגון: ייצור סרטוני וידאו, שידורים-ישירים ובלתי פוסקים של מקומות קדושים). בעבודת המדיה, הפעילים מיישמים את שליחותם הדתית להפצת ידע, לתיווך החוויה הדתית-צליינית וחיזוק מנהיגות כנסייתית. פעילות המחזקת מנהיגות כריזמטית, ונבחנת באופן מקיף בפרק הדן בפעילות האפיפיור באינסטגרם. בדרך זו, הספר דן בזירת המדיה הקתולית המובנית מלמעלה (על ידי נציגי הכס הקדוש). אלה מבקשים לכונן ייצוג לכס הקדוש ברשתות החברתיות, להפיץ את תפישת עולמם ולפתח אפליקציות דתיות פופולריות (לתפילה, לימוד, ווידוי ופעילות דתית). במקביל, הספר סוקר את מאמצי החברה האזרחית הקתולית ומאמיניה האקטיביסטיים ברשתות חברתיות. אקטיבסטים המקימים קבוצות הממוקדות בנושאי ליבה של הקתוליות, לרבות פורומים המתנגדים למדיניותו וקוראים לשינויו.

Golan, O., & Martini, M. November 2022. Sacred Cyberspaces: Catholicism, New Media, and the Religious Experience. Montreal, Canada: McGill University Press.

תיאור הספר באנגלית:

In recent years every major institution has had to adapt to the fast-evolving technologies of the digital age or risk being left behind. Amid a global crisis of faith and declining levels of religious participation in places around the world, the Catholic Church has likewise come face to face with the challenges and possibilities of new media. Sacred Cyberspaces reveals how long-standing conflicts over power, influence, and legitimacy within religious organizations are being waged in the digital realm. In this book we describe the tensions that arise as religious groups seek to reach the faithful in online spaces where traditional clerical authorities have less expertise and control. Focusing on the Catholic world, they examine the rise of devotional digital entrepreneurship and the roles of lay religious webmasters: the video makers, app developers, and web designers who devote their lives to evangelization and who literally run the show. The book also explores the nature of religious experience as it pivots to online platforms: cyberculture, prayer, ceremonies, pilgrimage, proselytization, and the relation to the transcendental. From live-streaming at world-famous sites in the Holy Land to the Instagram feed of Pope Francis, Sacred Cyberspaces evaluates the contemporary media strategies of the Catholic Church and sheds light on the future of religion online.

ערב העיון "מתחממים: אקלים, סביבה, זכויות אדם וחינוך"

לכבוד שבוע זכויות האדם 2022, ובמסגרת המיקוד השנתי בקיימות ושינוי האקלים במסלול הב"א ותעודת ההוראה בחוג למדעי הלמידה וההוראה, התקיים ביום ג' 6/12/22 ערב עיון מרתק תחת הכותרת: "מתחממים: אקלים, סביבה, זכויות אדם וחינוך."

ערב העיון התקיים במסגרת שיעורי הוראת המקצוע ובשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח בישראל. הסטודנטיות והסטודנטים בב"א ובתעודות ההוראה שמעו במליאה הרצאה של מאירה הנסון ממרכז השל על הקשר בין משבר האקלים ובין אי-צדק סביבתי.

לאחר מכן ניהלו הסטודנטיות דיון ער עם פאנל פעילות (אקטיביסטיות) סביבה; בר זריהן מ"מורים למען האקלים", הנדי הג'ריס מאיגוד ערים לאיכות הסביבה – אגן בית-נטופה, ומרים פראנק מ"מגמה ירוקה" על אתגרים והצלחות במאבק על הסביבה ובחינוך לצדק סביבתי.

בהמשך השתתפו הסטודנטיות בסדנאות לדיון בקשר בין שינוי האקלים וחינוך בתחומי הדעת, שהונחו על ידי מנחות של האגודה לזכויות האזרח. יום העיון זכה לשבחים רבים והתקבל בהתלהבות על ידי המשתתפות והמשתתפים הרבים.

 

לצפייה בתמונות מערב העיון לחצו כאן (בחלון חדש)

צפריר נואם בערב העיון
בתמונה: ד״ר צפריר גולדברג דובר בערב העיון

ספר חדש בעריכת פרופ' קיזל: פילוסופיה עם ילדים והכשרת מורים

Philosophy with Children and Teacher Education: Global Perspectives on Critical, Creative and Caring Thinking

ברכות לסגן הדיקנית להוראה, פרופ' אריה קיזל שפרסם השבוע ספר חדש בעריכתו בהוצאת Routledge.

הספר תחת הכותרת Philosophy with Children and Teacher Education: Global Perspectives on Critical, Creative and Caring Thinking.

מכיל עשרות מאמרים של מומחים בתחום פילוסופיה עם ילדים והכשרת מורים שמציגים נקודות מבט שונות ומגוונות בתחום חשיבה פילוסופית (ביקורתית, יצירתית ואכפתית) והדרך שבה היא תוכל לקדם את הכשרת המורים ברחבי העולם.

מיטב הכותבים/ות מתחום פילוסופיה ל/עם ילדים וחשיבה פילוסופית בקרב לומדים ולומדות בבתי ספר מיוצגים/ות בספר שהוא גם פרי קבוצת מחקר שהוקמה באגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים שפרופ' קיזל היה הנשיא שלה בחמש השנים האחרונות.

לעמוד הספר בהוצאה לאור לחצו כאן (בחלון חדש)

פרופ' קיזל – פרופסור אורח באוניברסיטאות בניקרגואה

פרופ' אריה קיזל, סגן דיקן הפקולטה להוראה וראש ההתמחות לתואר שני בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך בחוג למדעי הלמידה וההוראה הוזמן לאחרונה לשמש פרופסור אורח בשלוחות אוניברסיטת מרטין לותר בניקרגואה.
במהלך השבוע נפגש פרופ' קיזל עם הנהלת האוניברסיטה לייעוץ על תוכניות התואר הראשון, השני והשלישי של 12 שלוחות האוניברסיטה. הביקור הוקדש גם להרצאות בתחום חשיבה מחקרית, מתודולוגיות פילוסופיות ועיוניות.
בין היתר הקדיש פרופ' קיזל חלק מהרצאותיו לתחום פילוסופיה ל/עם ילדים וכן עידוד חשיבה פילוסופית בבתי הספר ובמוסדות חינוך.

לחצו כאן לצפייה בתמונות נוספות מהביקור (בחלון חדש)

בתמונה: פרופ׳ קיזל עם המארחים

סמינר למנחי קהילות חקירה פילוסופיות

הפורום האקדמי הישראלי לפילוסופיה עם ילדים בראשות פרופסור אריה קיזל, סגן דיקן להוראה בפקולטה לחינוך קיים לאחרונה סמינר  למנחי ומנחות קהילות חקירה פילוסופיות של ילדים מטעם "דרך רוח" בראשות ד"ר סיגל נאור-פרלמן מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה.
בסמינר נלמדו עקרונות חקירה פילוסופית ושיח סוקרטי. הקהילות לתלמידי כיתות בתי ספר יסודיים יפעלו השנה, זו השנה השלישית, באוניברסיטת חיפה, בבת ים ובבאר שבע בשיתוף משרד החינוך.

המשתתפים בסמינר
בתמונה: משתתפי הסמינר באוניברסיטת חיפה.

משלחת מחנכות מדכאו בחוג למדעי הלמידה וההוראה

משלחת מחנכות מדכאו שבגרמניה התארחה באמצע אוקטובר 2022 בחוג למדעי הלמידה וההוראה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה כחלק מפרויקט שיתוף פעולה מתמשך בראשות פרופ' אריה קיזל, סגן דיקן להוראה בפקולטה לחינוך וראש ההתמחות לפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך ובמימון קרן הנס זיידל הגרמנית. הפרויקט מתקיים בשנים האחרונות וכולל פיתוח יחידות לימוד ובניית רשת שיתופי פעולה בין מורים ישראלים למורים גרמנים.

ביקור זה כלל סדנאות בנושא חינוך ילדי פליטים בגרמניה ובישראל בהשתתפות המחנכות הגרמניות שמעורבות בקליטת ילדי פליטים מאוקראינה ומהמזרח התיכון. בסדנא השתתפה גם סמדר מורס, מנהלת בית הספר "נופים" בתל אביב העוסקת בקליטת ילדי פליטים. מורס היא גם דוקטורנטית בחוג למדיניות ומנהיגות בחינוך בהנחיית פרופ' איימן אגבריה. בסדנאות השתתפו גם מחנכים ומחנכות מבית הספר הריאלי העברי בחיפה. כמו כן השתתפות בסדנאות ד"ר יהודה להב, המלמד את הדידקטיקה לאזרחות בחוג למדעי הלמידה וההוראה וד"ר נאוה בר מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך שהוציאה לאחרונה ספר תחת הכותרת "במבוך החינוך המיוחד: מאקדמיה להתמחות בהוראה" אשר העשירה את הנוכחים במסקנות המחקר.

הביקור כלל גם סיור בבית הספר הריאלי, מפגש עם מנהל בית בירם, מר מנדי רבינוביץ וכן ביקור מקיף בבית הספר הערבי-נוצרי סנט ג'ון בעיר התחתית בחיפה. שם התקבלו התלמידים על ידי מנהלת בית הספר, גב' גרייס סלאמה והאב הייתם שחאדה שקיים עמם שיחה ארוכה אודות המציאות הרב תרבותית של ישראל ובית הספר הייחודי שלהם.

לצפייה בתמונות מהביקור לחצו כאן (בחלון חדש)