התמחות למידה, מוח וחינוך

תואר שני בהתמחות למידה, מוח וחינוך

ראש התוכנית: פרופ' אביבה ברקוביץ'-אוחנה

ילדה חושבת 

מידע כללי על ההתמחות

תכנית ההתמחות מתמקדת בקשר שבין תהליכים ומבנים מוחיים ובין תהליכי למידה וחינוך. התוכנית מקשרת בין מדעי המוח ותחומים קרובים נוספים (מדעי הקוגניציה) ובין תחום החינוך האלטרנטיבי ופסיכולוגיה.

 

תנאי קבלה להתמחות הלימודים

·         מועמדים לתוכנית ההתמחות למידה, מוח וחינוך צריכים להיות בעלי תואר באחד מהתחומים הבאים:

          תואר ראשון בחינוך / הוראה (מאוניברסיטה או ממכללה) בציון מעל 80.

          תואר ראשון בפסיכולוגיה עם עניין בקוגניציה, מוח וחינוך (יידרשו השלמות בחינוך) בציון מעל 80.

          תואר ראשון בציון מעל 80 ותעודת הוראה.

·         יש להעביר העתקי תעודה וגליון הציונים של התואר הרלוונטי אל מזכירות החוג ואת המקור אל מזכירות הרשמה של התארים המתקדמים.

·         העברת מסמך קורות חיים.

·         מכתב אישי המעיד על זיקה לתחום בהתאם להנחיות שיועברו למועמד.

·         יש לעבור בחינת כניסה פקולטתית באנגלית, בציון 80 לפחות.

·         עמידה בראיון קבלה.

·         ציון של 80 לפחות בכל קורס בלימודי השלמה (במידה ונדרשים).

·         מילוי נספח מס' 7הינו חובה ויש למלאו בקפידה.

תנאי הקבלה בעברית עבור מי שעברית אינה שפת אמו

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.

תנאי המעבר משנה לשנה בהתמחות

על מנת לעבור משנה א' לשנה ב' יש לעמוד בציון ממוצע של 75 לפחות בכל אחד מקורסי החובה.

ההתמחות כוללת שלושה תחומי ידע מרכזיים

1.      מדעי המוח והעצב  .(neuroscience)

2.      חינוך, פדגוגיה  ודידקטיקה.

3.      פסיכולוגיה.

הלימודים מדגישים תפיסה אינטגרטיבית של רכישת ידע עיוני ומעשי בתחומי מדעי הלמידה וההוראה הכוללים: למידה בסביבות למידה חדשניות, למידה פרופסיונאלית, הנחיה והדרכה, תכנון לימודים והוראת תחום הדעת. הלימודים מספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות.

הלימודים משלבים אינטראקציה דינאמית בין מחקר מדעי במעבדות ויידע מעשי.

 

סוגי קורסים בתוכנית

התוכנית מורכבת משלושה סוגי קורסים: קורסי ההתמחות, קורסי חובה בפקולטה וקורסי חובה ובחירה בתוכנית לתואר שני בחקר החינוך האלטרנטיבי.

קורסי ההתמחות מכילים שלושה קורסי חובה: מדעי המוח בחינוך , סמינר למידה, מוח וחינוך וסבב מעבדות בחקר המוח והחינוך.

קורסי החובה במסגרת הפקולטה מכילים שלושה קורסים (שונים לכל מסלול): מבוא למיינדפולנס בחינוך, הבסיס הביולוגי של התפתחות האדם,שיטות כמותיות במחקר חינוכי ו/או מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר (לתלמידי מסלול תזה) ופרויקט גמר (לתלמידי מסלול פרוייקט גמר)

קורסי חובה ובחירה בתוכנית לתואר שני בחקר החינוך האלטרנטיבי להשלמת השש"ס הנדרש (בחירת החובה בתיאום עם ראש המגמה), יהיו קורסים כגון: מתודולוגיות לחקר החינוך האלטרנטיבי, פילוסופיה של החינוך האלטרנטיבי, וכו'.

 

אפשרויות תעסוקה לבוגרים

בוגרי ההתמחות המוצעת יוכלו לתרום לפיתוחן של תכניות בשדה המבוססות על ראיות מחקריות ואלו ישפרו את איכות החינוך וההוראה לפרטים ולאוכלוסיות (כדוגמא לתוכנית כזו, אנא ראו את יוזמת בית ספר סגול, המשלבת בין ידע בתחום מדעי הקוגניציה ולמידה רגשית חברתית כוללמיינדפולנס בחינוך: http://sagolschool.org.il ). 

בוגרי ההתמחות יוכלו לתת מענה למורים ולמורות אשר מבקשים להתקדם ולהתמחות בערוץ המחקרי ביקורתי. במסגרת ההתמחות, ירכשו הבוגרים ידע ומיומנויות ייחודיים לביצוע מחקר בתחום של קוגניציה ומדעי המוח, ויתעמקו בסוגיות חינוכיות ספציפיות, המקדמות איכות ההוראה. זאת, תוך עשיה מבוססת ראיות מחקריות ומותאמת אישית ואירגונית.

בוגרי ההתמחות בלמידה, מוח וחינוך תחת חקר החינוך האלטרנטיבי יכולים להיות: מובילי דעה וממציאים, יזמים חינוכיים, בוגרים מלמדים, עובדי מחלקות חינוך, חברות תוכנה חינוכית, מרכזי הגיל הרך, ארגוני מחקר ללא מטרות רווח, תלמידי דוקטורט וחברי סגל אשר עוסקים במחקר פורץ דרך במכללות ואוניברסיטאות מסביב לעולם.

 

מסלול הלימודים

אורך התוכנית במסלול תזה הוא שלוש שנים.

מסלול תזה כולל 36 שש"ס והשקלול שלו בנוי מ:

עבודת תזה – 40%

2 סמינריונים במהלך התואר – 30%

קורסי חובה ובחירה – 30%

 

רישום למסלול תזה אינו מבטיח הישארות בו, שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים: ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של התוכנית. ציון של 85 לפחות בשתי עבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה מהחוג המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה, כלומר עד תחילת הסמסטר השלישי ללימודיו.

בנוסף, הרישום למסלול תזה לא מבטיח מנחה לכל סטודנט או הנחייה בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

רשימת מנחים ללימודי המ.א (נפתח בחלון חדש) 

מצ"ב קישורים להנחיות לכתיבת עבודת התזה, כפי שמופיעות באתר הרשות ללימודים גבוהים של אוניברסיטת חיפה:

עבודת גמר מחקר (תזה)

הנחיות לכתיבת עבודת תזה

דוגמא לכתיבת עבודת מחקר

הנחיות נוספות לכתיבת עבודת התזה

ובנוסף:

טופס התקשרות עם מנחה

הנחיות לכתיבת הצעת המחקר

מסלול ב׳ – כתיבת פרוייקט גמר

אורך תוכנית במסלול פרוייקט גמר הוא שנתיים.

מסלול זה כולל לימוד קורסים, הגשת שתי עבודות סמינריוניות וכתיבת פרויקט גמר (בהתאם לדרישות התוכנית הספציפית). במסגרת מסלול זה יש ללמוד ארבעה סמסטרים בהיקף של 40 שש״ס, בכל התוכניות. התלמיד יגיש שני סמינריונים וכן פרויקט גמר/או בחינת גמר, בכפוף לדרישות התוכנית.

מסלול פרוייקט גמר כולל 40 שש"ס והשקלול שלו בנוי מ:

פרוייקט גמר – 20%

2 סמינריונים במהלך התואר – 30%

קורסי חובה ובחירה – 50%

 

ימי הלימודים

ביום שלישי אחר הצהריים נלמדים קורסי ההתמחות החל משעה 16:00.

וביום רביעי יום לימודים מלא.

 

·         מאחר ומספר המקומות בחוג מוגבל, אין כל התחייבות לקבל את המועמד/ת לתכנית ולמסלול שביקש, גם אם נתמלאו תנאי המינימום הנדרשים.

 

·         ועדת הקבלה של החוג למדעי הלמידה וההוראה תדון אך ורק במועמדים שהעבירו מראש את כל החומר הרלוונטי כמפורט בתנאי הקבלה הכלליים של בית-הספר ובתנאי הקבלה הנוספים עבור כל תכנית.

 

שכר הלימוד אוניברסיטאי.

 

למידע על התוכנית הכללית של חקר החינוך האלטרנטיבי בחוג למדעי הלמידה וההוראה (בחלון חדש)

 

למידע כללי חשוב עבור המועמדים לתואר שני בחוג למדעי הלמידה וההוראה