התמחות בפסיכותרפיה גוף-נפש-רוח

התמחות זו מובילה תפיסה חדשנית קלינית-אינטגרטיבית המתייחסת למכלול קיומו של האדם מתוך הבנה שגוף, נפש, רוח, סביבה אנושית וסביבה פיזית – קשורים וכרוכים אלו באלו. מטרתה לא רק תיקון הקושי, אלא גם התפתחות אישית, מימוש עצמי ושגשוג. התוכנית משלבת תפיסות עולם וכלי טיפול ממזרח וממערב.