אפשרות עיצוב שלישית

אודות המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה

המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך היא חלק אינטגרלי מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ופועלת בשיתוף פעולה עם החוגים השונים. יעודה של המחלקה הוא להוות מרכז למידה, צמיחה והתפתחות מקצועית למורים ולבעלי תפקידים במערכת החינוך, החל מראשית דרכם ובמהלך שנות עבודתם.