המדריך לנרשם \\ מידע למועמד החוג ללקויות למידה - תשפ״ד