המדריך לנרשם \\ מידע למועמד החוג לחינוך מתמטי - תשפ״ג