המדריך לנרשם \\ מידע למועמד החוג לחינוך מיוחד - תשפ״ד