ראש החוג ומזכירות

ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

פרופ׳ אביהו שושנה

פרופ׳ מן המניין (ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך)
04-8240500 (52500)
avihush@gmail.com

מזכירות החוג

miri-taty

גב׳, מירי טאטי

מנהלנית החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
04-8249067 (53067)
mtaty@univ.haifa.ac.il

hanan-halabi

גב׳, חנאן חלבי

מזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
04-8240580 (52580)
hhalabi3@staff.haifa.ac.il