ראש החוג ומזכירות

ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה

dani ben zvi

פרופ׳ דני בן-צבי

פרופ' מן המניין (ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה, מרכזי מחקר: Connections, LINKS I-CORE ו- TCSS)
04-8240866 (52866)
dbenzvi@univ.haifa.ac.il

מזכירות החוג

gali-toibi

גב׳, גלי טויבי

מזכירות החוג למדעי הלמידה וההוראה
04-8240889 (52889)
gtoivi@univ.haifa.ac.il

yael-mishori

גב׳, יעל מישורי בכמן

מרכזת תארים מתקדמים בחוג למדעי הלמידה וההוראה
04-8288380 (58380)
ymishory@univ.haifa.ac.il

גב׳, לילך דץ

מנהלנית החוג למדעי הלמידה וההוראה
04-8249086 (53086)
ldatz@univ.haifa.ac.il