ראש החוג ומזכירות

ראש החוג ללקויות למידה

sheli-shaul

ד״ר שלי שאול

מרצה בכיר (ראש החוג ללקויות למידה)
04-8249006 (53006)
shelleys@edu.haifa.ac.il

מזכירות החוג

irena-kolker

גב׳, אירנה קולקר

מזכירות החוג ללקויות למידה, מזכירות החוג לחינוך מיוחד
04-8249083 (53083) | 04-8249384 (53384)
ikolker@staff.haifa.ac.il

גב׳, אילנה רונן

עוזרת מנהלית לראש החוג ללקויות למידה
04-8240858 (52858)
ironen@univ.haifa.ac.il