ראש החוג ומזכירות

ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם

yair-ziv

פרופ׳ יאיר זיו

פרופ׳ חבר (ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם)
04-8288062 (58062)
yziv@edu.haifa.ac.il

מזכירות החוג

גב׳, בסביץ אילנה

מזכירות החוג לייעוץ והתפתחות האדם
04-8249150 (53150)
ibassevit@univ.haifa.ac.il

lilach-levi

גב׳, לוי לילך

מזכירות החוג לייעוץ והתפתחות האדם
04-8288320 (58320)
llevy3@univ.haifa.ac.il

liron-paridas

גב׳, לירון פרידס עטיאס

עוזרת מנהלית לראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם
04-8249726 (53726)
lparides@univ.haifa.ac.il