ראש החוג ומזכירות

ראש החוג לחינוך מתמטי

lori-rubel

פרופ' לורי רובל

פרופ׳ חבר (ראש החוג לחינוך מתמטי)
04-8249722 (53722)
lrubel@edu.haifa.ac.il

מזכירות החוג

hanan-halabi

גב׳, חנאן חלבי

מזכירות החוג לחינוך מתמטי
04-8240580 (52580)
hhalabi3@staff.haifa.ac.il

smadar-porian

גב׳, סמדר פוריאן

עוזרת מנהלית לראש החוג לחינוך מתמטי
04-8249122 (53122)
sporian@univ.haifa.ac.il