ראש החוג ומזכירות

ראש החוג לחינוך מיוחד

bat-sheva-hadad

פרופ׳ בת שבע חדד

פרופ׳ חבר (ראש החוג לחינוך מיוחד, יו״ר ועדת ת. הוראה)
04-8249987 (53387)
bhadad22@gmail.com

מזכירות החוג

ortali-hakim

גב׳, אורטלי חכים

עוזרת מנהלית לראש החוג לחינוך מיוחד
04-8249356 (53356)
ohakim@univ.haifa.ac.il