ד״ר יפית גבאי וד״ר שרית שפירו זכו במענקי מחקר מהקרן הלאומית למדע

הפקולטה לחינוך מברכת את הזוכות, מהחוג לחינוך מיוחד, במענקי מחקר מהקרן הלאומית למדע, על ההישג המחקרי המרשים!

ד״ר יפית גבאי, מהחוג לחינוך מיוחד, עבור מענק בנושא: ״חקר למידה קטגוריאלית פרספטואלית בדיסלקציה התפתחותית״.

ד״ר שרית שפירו, מהחוג לחינוך מיוחד, עבור מענק בנושא: ״כיצד למידה תפיסתית משנה את התפיסה הסובייקטיבית?״

מאחלים לכן עשייה מחקרית מרתקת, רוויה גילויים מפתיעים ומלאת השראה, כפי שראוי לכולכם.ן