ד׳׳ר מיכל איילון וד׳׳ר טלי רוה זכו במענק מחקר מטעם לשכת המדען הראשי במשרד החינוך

הפקולטה לחינוך מברכת את ד׳׳ר מיכל איילון וד׳׳ר טלי רוה, מהחוג לחנוך מתמטי, על זכייתן במענק מחקר מטעם לשכת המדען הראשי במשרד החינוך.

נושא המחקר: חשיבה מחדש על מטרות ושיטות הערכה מעצבת: מה ניתן ללמוד מתגובות של מורי מתמטיקה בחטיבת הביניים למגיפת הקורונה?

מטרות המחקר לחקור את השימוש בהערכה מעצבת בקרב שלוש אוכלוסיות יעד של מורי מתמטיקה בחטיבות ביניים המשתייכות למדדי טיפוח נמוכים, בינוניים וגבוהים, לפני ובמהלך מגפת הקורונה. בנוסף נבקש לזהות מה ניתן ללמוד מהמורים שהפעילו בהצלחה פרקטיקות הערכה מעצבת בכיתותיהם בתקופות אלו.