קורסים לדרגות 7-9 – שנה ב' (המשך משנה א')

מרכזת התוכניות: ד״ר רחלי לוין-פלד

הקורסים של שנה א' שפעלו בשנת הלימודים תשע"ז ימשיכו לפעול לשנה ב' בשנת הלימודים תשע"ח.

רק קורסים אלו יפעלו עפ"י התוכנית המקורית - בהיקף של 75 שעות ויוכרו לעובד ההוראה בתום השנתיים ל-150 שעות לגמול.

** עדכון חשוב למי שסיים קורס 7-9 שנה א' בשנה"ל תשע"ז **

שימו לב – עפ"י ההנחיות החדשות של משרד החינוך עובד הוראה שהחל ללמוד בשנה"ל תשע"ז את אחד הקורסים של שנה א', אשר יבחר לא להמשיך לקורס של שנה ב' בשנה"ל תשע"ח, יוכל יהיה להשלים את שנה ב' בשנים הבאות בהיקף של 60 שעות בלבד, ובסיום השנתיים ללמידתו יוכרו לו 120 שעות לגמול בלבד. המשמעות במקרה זה היא כי למורה יוותר עודף של 15 שעות (משנה א' של הקורס) שלא יילקחו בחשבון לקידום בדרגה.

רשימת הקורסים של דרגות 7-9 בשנה ב'

*פתיחת הקורסים מותנית באישור משרד החינוך ובמספר הנרשמים.

שם הקורס

מיקום ומועד

מנחה

פרטים והרשמה

מוביל פדגוגיה חדשנית

אוניברסיטת חיפה

יום שלישי

19:45-16:15

נגה גרי

לפרטים

להרשמה

מורה חוקר

פסג"ה נהריה

יום שני

19:45-16:15

איתמר רבי

לפרטים

להרשמה

באתר פסג"ה נהריה

מורה חונך

פסג"ה נהריה

יום שני

19:45-16:15

ליאור מיכלוביץ'

לפרטים

להרשמה

באתר פסג"ה נהריה

 

Menu