ראש המגמה: ד"ר יותם חותם yhotam@gmail.com

מטרת הלימודים במגמה היא חקר ולימוד ביקורתי ומעמיק של פדגוגיות אלטרנטיבות בנות זמננו.

תכניי הלימוד מתייחסים לחינוך דמוקרטי ופתוח, חינוך אקולוגי, גישות רוחניות בחינוך, דיאלוגיות, דו לשוניות, חינוך ביתי, רב-תרבותיות וחינוך לשלום, ביקורת חברתית, תיאולוגיה-ופדגוגיה ביקורתית ועוד. סוגיות אלו מאוגדות במסגרת המגמה בשלושה אשכולות: אשכול דמוקרטי, אשכול רוחני, ואשכול ביקורתי.

בחקר ובלימוד של כל אחד מהסוגיות בחינוך אלטרנטיבי יודגשו הזיקות בין גישות פדגוגיות, עמדות פילוסופיות, פרקטיקות והופעתן של אלו בהקשרים ההיסטוריים החברתיים והתרבותיים הרחבים. על ידי הדיון בהיבטים אלו, מטרה משנית של המגמה היא לעודד את הסטודנטים ליזום ולהפעיל חדשנות חינוכית אישית במסגרות אלטרנטיביות ובמסגרות ממלכתיות.

המגמה מבקשת לסייע בפיתוח הקול האישי והייחודי של כל אחד מהלומדים במסגרתה. הלימודים הנם בדגש על אקטיביות, תשוקה ללמידה, יצירתיות, דמיון, התבוננות עצמית, ופיתוח אישי ומקצועי של הסטודנטים בליווי ותמיכה אישית של צוות המורים. הלמידה במגמה משלבת חוויה, למידה תיאורטית,רכישת כלים מתודולוגיים ,חשיפה לפרקטיקה בשדה האלטרנטיבי, התבוננות ופיתוח פרויקט אישי של כל אחד מהסטודנטים.לימוד ביקורתי ומעמיק של פדגוגיות אלטרנטיביות יעשה במסגרת ייחודית של "קהילת למידה" מגובשת. התכנית גם תאפשר רכישת כלים ומיומנויות לפתוח יצירתיות, חדשנות, ואלתור בתהליכי הלמידה תוך התייחסות לאסתטיקה, לאומנויות, וליכולות הבעה ופרקטיקות גופניות.

 

 

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים):

1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בחינוך או בתחומים רלוונטיים אחרים. (מועמדים מתחומים אחרים ידרשו לקורסי השלמה, לפי הצורך).

2. ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר הראשון.

3. פניה בכתב, המסבירה את העניין של התלמיד בתחום

4. ראיון אישי ו/או קבוצתי.

 

 לימודי המגמה

 

מסלול עם תזה

מסלול עם פרויקט גמר

שנה א' – חובה

מתודולוגיות נבחרות לחקר החינוך האלטרנטיבי - 4 שש"ס

פילוסופיה של החינוך האלטרנטיבי – 4 שש"ס

פרקטיקות קונטמפלטיביות – 4 שש"ס

שנה ב' – חובה

טקסט וקונטקסט – 4 שש"ס

תיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות - 4 שש"ס

חינוך ופדגוגיה דיאלוגית (סמינריון) - 4 שש"ס (למסלול פרויקט גמר בלבד)

שנה א' או ב' – בחירה

** קורסי בחירה של המגמה 12 שש"ס

(מתוכם שני סמינריונים אצל מרצים שונים)

סה"כ שש"ס

32 שש"ס

36 שש"ס

 

עבודת גמר מחקרית (תזה)

*פרויקט גמר

 

 

 

* פרויקט גמר – פרויקט הגמר מתייחס לסטודנטים במסלול פרויקט הגמר בלבד, ונועד להוות סיכום וחיזוק של הידע והמיומנויות שנרכשו במסגרת לימודי התואר השני. במהלך הלימודים, במסגרת הקורס המלווה פרויקט גמר הסטודנטים יעבדו על פרויקט אישי (נושא אחד או רצף של נושאים) ופרויקט הגמר יהווה סיכום העבודה שנעשתה במהלך השנתיים. המתכונת המתאימה לפרויקט הגמר תקבע בהתייעצות עם מנחה הקורס.

 

** קורסי בחירה של המגמה: ניתן ללמוד הן שיעורים והן סמינריונים, אך ניתן להגיש עבודה סמינריונית רק בקורס המוגדר כסמינריון. לימוד קורס המוגדר כסמינריון בתור שיעור ייתכן רק בהסכמת המרצה ובתיאום עימו לגבי הדרישות. בהתאם לתחומי העניין, סטודנטים יוכלו לבחור קורסי בחירה (או סמינריון) מחוץ למגמה או מחוג אחר, באישור ראש המגמה.

*** פורום מגמה: תלמידי המגמה ייטלו חלק בפורום "המשתה הקטן", שיתמקד בחינוך בהקשר הישראלי בדגש על מגוון סוגיות פרקטיות. ההשתתפות בפורום, ללא ציון ואינה נחשבת בשקלול השש"ס.

 

קורסי חובה

קורסי חובה שנה א'

מסלול במסלול עם תיזה ובמסלול עם פרוייקט גמר

313.4400

מתודולוגיות נבחרות לחקר החינוך האלטרנטיבי

שיעור

4 שש"ס

313.4430

פילוסופיה של החינוך האלטרנטיבי

שיעור

4 שש"ס

313.4446

פרקטיקות קונטמפלטיביות בחינוך

שיעור

4 שש"ס

 

קורסי חובה שנה ב'

313.4552

טקסט וקונטקסט

שיעור

2 שש"ס

313.4553

טקסט וקונטקסט

שיעור

2 שש"ס

316.4100

תיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות

שיעור

4 שש"ס

313.4047

חינוך ופדגוגיה דיאלוגית (למסלול בלי תיזה בלבד)

סניריון

4 שש"ס

קורסי בחירה

313.4501

מדע בדיוני וחינוך

סמינריון

4 שש"ס

313.4615

חינוך בישראל במבט וירטואלי

סמינריון

4 שש"ס

313.4534

נעורים בעידן דיגיטלי

שיעור

4 שש"ס

313.4565 המורה הגלובלי שיעור 4 שש"ס
313.4562 הטמעת רפורמות בבית ספר שיעור 4 שש"ס

313.4660

קהילות למידה

סמינריון

4 שש"ס

 

 

שקלול הציון הסופי במגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי:

מסלול עם תזה

מסלול פרויקט גמר

עבודת גמר – תזה

40%

פרויקט גמר

40%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שאר הקורסים

30%

שאר הקורסים

30%

סה"כ

100%

סה"כ

100%

 

לצפייה במערכת השעות תשע"ח במגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי שנה א׳ (קובץ pdf, בחלון חדש)

לצפייה במערכת השעות תשע"ח במגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי שנה ב׳ (קובץ pdf, בחלון חדש)

לצפייה בקורסי בחירה מחוגים אחרים על בסיס מקום פנוי תשע"ח (קובץ pdf, בחלון חדש)

 

Menu