ראש המגמה: ד"ר אריה קיזל akizel@edu.haifa.ac.il

מטרת הלימודים במגמה היא להעמיק בחקר יסודות עיוניים ומעשיים של תכנון לימודים, הדרכה, סביבות למידה ומערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות. הלימודים במגמה מעוגנים בתפיסה הומניסטית ואינטרדיסיפלינרית רחבה ומספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות שונות. 

תכני הלימודים כוללים
: תכנון, פיתוח והערכה של תכניות לימודיות — חינוכיות; עיצוב סביבות למידה מגוונות, כולל סביבות עתירות טכנולוגיה; פיתוח תפיסות וכישורים בהדרכה, תפיסות לימודיות, פדגוגיות, חברתיות וביקורת החינוך.
ניתן להתמחות בהדרכה.

מבנה הלימודים
מסלול א' - הקף הלימודים במסלול הינו 28 שש"ס, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במסגרת הסמינריונים במגמה והגשת עבודת תזה.
מסלול ב' - הקף הלימודים במסלול הינו 36 שש"ס, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במסגרת הסמינריונים במגמה ועמידה בבחינה מסכמת או כתיבת פרויקט גמר.
תכנית הלימודים במגמה כוללת קורסי חובה כלל חוגיים, קורסי חובה במגמה וקורסי בחירה.

 

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים):

תהליך הקבלה מבוסס על עמידה במספר קריטריונים שיפורטו להלן:

1. ממוצע של 80 לפחות בתואר הראשון ממוסד אקדמי מוכר.

2. הגשת קורות חיים וגיליונות ציונים (במידה ויש אישור זכאות לתואר גם אותו)

3. שני מכתבי המלצה (אחד ממרצה שלימד בתואר ראשון ואחד מהשדה).

4. כתיבת חיבור מודפס בהיקף ארבעה עמודים העונה על השאלות הבאות:

א. מה מניעים המרכזיים לרצונך להצטרף למגמה?

ב. מה דעתך על מערכת החינוך הישראלית מבחינת הישגיה והתדמית שלה?

ג. מה לדעתך ראוי לבצע כעת כדי לשפר את מערכת החינוך הישראלית על סמך הידע שלך?

(השב על פי הסעיפים)

5. ראיון אישי עם ראש החוג/המגמה

תכנית הלימודים במגמה כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה, כמפורט בטבלה:

 

לימודי המגמה

 

*מסלול א'

*מסלול ב'

שנה א' או ב' חובה

קורסים מתודולוגיים

*מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר – 4 שש"ס

*שיטות כמותיות במחקר חינוכי - 4 שש"ס

קורסי חובה

  • מפגש בין קבוצתי, נרטיב קולקטיבי וחינוך לשלום
  • קהילות למידה
  • פרקטיקות קונטפלטיביות
  • פילוסופיה עם ילדים (סמינריון חובה)
  • הטמעת רפורמות בבית הספר או המורה הגלובאלי
  • מפגש בין קבוצתי, נרטיב קולקטיבי וחינוך לשלום
  • קהילות למידה
  • פרקטיקות קונטפלטיביות
  • פילוסופיה של ילדים (סמינריון חובה)
  • הטמעת רפורמות בבית הספר או המורה הגלובאלי

חובה שנה ב'

 

הנחיית פרוייקט

סה"כ שש"ס

28 שש"ס

36 שש"ס

 

סמינריונים

2 סמינריונים אצל מרצים שונים

2 סמינריונים אצל מרצים שונים

 

*מסלולים:

מסלול א – בשנה שלישית מתבצעת כתיבת התזה אותה יש להגיש עד סוף השנה (נובמבר).

מסלול ב- את פרויקט הגמר יש לבצע בשנה השנייה ולהגישו עד סוף השנה (נובמבר). הכללים משתנים בהתאם למגמות השונות.

הערות :

סטודנט שהשלים את מכסת הקורסים הרשומה בטבלה אך לא למד את מספר השש"ס הכולל כמצוין בטבלה, חייב ללמוד קורס או קורסים נוספים להשלמת מכסת השעות כנדרש.

המלצה: כדאי לתכנן את הלימודים בהתאם למסלול הלימודים (א' או ב'), מועדי הקורסים ואפשרויות הסטודנט.

 

 

רשימת הקורסים במגמה:

313.4541 מפגש בין קבוצתי- נרטיב קולקטיבי לשלום

313.4640 קהילות למידה

313.4626 מבוא אינטגרטיבי: מושגי יסוד במחוננות

313.4007 מחקר איכותני משאלת מחקר למאמר

313.4431 פילוסופיה עם ילדים

313.4840 הנחיית פרוייקט

313.4802 סביבות חדשניות לבית הספר היסודי

313.4446 פרקטיקות קונטמפלטיביות

 

*המלצה: כדאי לתכנן את הלימודים מראש, בהתאם למסלול הלימודים (א' או ב') מועדי הקורסים ואפשרויות הסטודנט.

לחץ להורדת מערכת שעות תשע"ח במגמה לפיתוח מערכות חינוך - שנה א׳ (קובץ pdf, בחלון חדש)

לחץ להורדת מערכת שעות תשע"ח במגמה לפיתוח מערכות חינוך - שנה ב׳ (קובץ pdf, בחלון חדש)

 

המגמה לפיתוח מערכות חינוך בשילוב תעודת הוראה לבית ספר היסודי

Menu