המגמה לפיתוח מערכות חינוך

ראש המגמה: ד"ר אריה קיזל akizel@edu.haifa.ac.il

מטרת הלימודים במגמה היא להעמיק בחקר יסודות עיוניים ומעשיים של תכנון לימודים, הדרכה, סביבות למידה ומערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות. הלימודים במגמה מעוגנים בתפיסה הומניסטית ואינטרדיסיפלינרית רחבה ומספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות שונות. 

תכני הלימודים כוללים
: תכנון, פיתוח והערכה של תכניות לימודיות — חינוכיות; עיצוב סביבות למידה מגוונות, כולל סביבות עתירות טכנולוגיה; פיתוח תפיסות וכישורים בהדרכה, תפיסות לימודיות, פדגוגיות, חברתיות וביקורת החינוך.
ניתן להתמחות בהדרכה.

מבנה הלימודים
מסלול א' - הקף הלימודים במסלול הינו 32 שש"ס, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במסגרת הסמינריונים במגמה והגשת עבודת תזה.
מסלול ב' - הקף הלימודים במסלול הינו 40 שש"ס, כולל כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות במסגרת הסמינריונים במגמה ועמידה בבחינה מסכמת או כתיבת פרויקט גמר.
תכנית הלימודים במגמה כוללת קורסי חובה כלל חוגיים, קורסי חובה במגמה וקורסי בחירה.

תנאי קבלה לתואר שני (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של החוג ללמידה, הוראה והדרכה):
1. מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בשני חוגים שאחד מהם חינוך. יידונו גם מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו בחינוך. תלמידים אלו ידרשו ללימודי השלמה.
2. ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר הראשון.

לימודי השלמה נועדו לסטודנטים חסרי רקע קודם בנושא וייקבעו על בסיס אישי (ייתכנו קורסים נוספים להשלמה) 
313.1101 מושגי יסוד בתכנון לימודים 2 שש"ס
313.2902 השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה 2 שש"ס
313.2903 השלמות בשיטות מחקר 2 שש"ס
316.2001 שיטות מחקר איכותניות — שיעור 2 שש"ס
תרגיל 1 שש"סבקשה לפטור מקורס השלמה על סמך לימודים קודמים.

*המלצה: כדאי לתכנן את הלימודים מראש, בהתאם למסלול הלימודים (א' או ב') מועדי הקורסים ואפשרויות הסטודנט. התמחות: בחירה בהתמחות מחייבת לימוד של 4 קורסי בחירה (לפחות 16 שש"ס) מרשימת קורסי ההתמחות. 

לחץ להורדת מערכת שעות תשע"ז במגמה לפיתוח מערכות חינוך - שנה א׳ (קובץ pdf, בחלון חדש)

לחץ להורדת מערכת שעות תשע"ז במגמה לפיתוח מערכות חינוך - שנה ב׳ (קובץ pdf, בחלון חדש)

לצפייה בהוראות רישום בפורטל (תשע"ו) לחצו כאן

 

המגמה לפיתוח מערכות חינוך בשילוב תעודת הוראה לבית ספר היסודי

Menu