הצגת # 
 • Phone: 04-8249383 (3383)

  ספרד אנה, פרופ'
  פרופ' מן המניין
  בשבתון, החוג לחינוך מתמטי,

 • Phone: 04-8249380 (3380)

  סבר אילנה, ד"ר
  מורה בכיר
  יום ב׳, 15:00-16:00, בתיאום מראש, החוג לייעוץ והתפתחות האדם,

 • Phone: 04-8240090 (2090)

  סומך אנית, פרופ'
  פרופ' מן המניין
  בתיאום מראש במייל או בטלפון 2500, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, החוג לייעוץ והתפתחות האדם,

 • Phone: 04-8240867 (2867)

  סבג קלרה, פרופ׳
  פרופסור חבר (ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך)
  בתיאום מראש במייל , החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך,

Menu