• סבר אילנה, ד"ר
  מיקום חדר המרצה:
  11
  מורה בכיר (ראש המגמה לייעוץ חינוכי)
  יום ב׳, 12:30-13:30, בתיאום מראש, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8249380 (3380)
 • סומך אנית, פרופ'
  מיקום חדר המרצה:
  11
  פרופ' מן המניין
  בשבתון, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8240090 (2090)
 • סבג קלרה, פרופ׳
  מיקום חדר המרצה:
  11
  פרופסור חבר (ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך)
  בתיאום מראש במייל , החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
  Phone: 04-8240867 (2867)
Menu