מרכזות התוכנית:

מחוז צפון: ד"ר רחלי לוין פלד, אוניברסיטת חיפה
מחוז חיפה: ד"ר עידית אבני, אוניברסיטת חיפה ומשרד החינוך

 

אוניברסיטת חיפה מציעה שני סוגי תוכניות עבור שתי אוכלוסיות מורים המעוניינים להשתלם בתקשוב במחוז חיפה:

 

מורים השייכים לבתי ספר שנמנים על התוכנית של התאמת מערכת החינוך למאה  ה-21

מורים שאינם משתייכים לבתי ספר שנמנים על התוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21

א. רכזי תקשוב – שנה ב' (אין הרשמה לשנת תשע"ג)

א. דגמי הוראה שנה א' + ב' – 60 שעות

ב. רכזי אשכול – שנה ב' (אין הרשמה לשנת תשע"ג)

 

ג. תוכנית למורים לדרגות 7-9 תקשוב – בעלי תפקידים ומורים שמלמדים בבי"ס (טופס הרשמה דיגיטלי )

 

 

רקע

תפישות הפיתוח המקצועי של התוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה 21  עולות בקנה אחד עם חזונה של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה בכלל והמגמה לטכנולוגיות בחינוך הפרט. על בעל התפקיד במסגרת התוכנית לשלב חשיבה חדשנית, יצירתית, רלוונטית ויישומית,עליו להיות בעל ידע אקדמי, המכיר פדגוגיות משמעותיות, מכיר טכנולוגיות חדשניות ועושה בהם שימוש מושכל לתמיכה בפדגוגיה. כל זאת מתוך ראייה ומחויבות חברתית מקיפה ויכולות מקצועיות ברמה גבוהה. על בסיס תפישה זו, אנו חותרים לספק למשתלמים יסודות אקדמיים ופדגוגיים, הנשענים על מחקרים מחד והתנסות בבתי הספר מאידך.  

בקורסים לפיתוח מקצועי של בעלי תפקידים בתוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21 ילמדו חברים בסגל ההוראה באוניברסיטת חיפה בכלל ובמגמה לטכנולוגיות בחינוך בפרט ומדריכים בעלי ניסיון בשדה מהמחוזות השונים. ייחודו של סגל ההוראה הוא מומחיותו בהוראה ובמחקר ומעורבותו בכל הקשור לקידום ההבנה וקשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכים חינוכיים, בכל הרמות במערכת החינוך באקדמיה ובבתי הספר.

 

מטרה

מטרת ההכשרה היא להשביח את עבודתם של המורים בכיתה ובבית-הספר ונועדה לפתח את בעל התפקיד, כמנהיג התומך בקיומה של פדגוגיה מיטבית בבתי הספר. פדגוגיה מיטבית מקדמת הוראה, למידה והערכה בהן התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה בעידן הדגיטלי.

 

נושאי לימוד

· רכז התקשוב בתוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.

· למידה מרחוק לרכזי תקשוב ומדריכי אשכול.

· ניהול וידע ארגוני.

· פיתוח דגמי הוראה.

 

מבנה לימודים

הלימודים מתבצעים כקורסים נפרדים לבעלי התפקידים השונים של בין 30-60 שעות לימוד.

 

קהל יעד

עובדי הוראה העומדים בקריטריונים של משרד החינוך

 

היקף

בין 30-60 שעות בכל קורס בודד

 

מועד - שנת הלימודים תשע"ג

 

מיקום – טרם נקבע

 

הקורסים מתקיימים במקביל במחוז צפון ובמחוז חיפה בתיאום עם הפיקוח על התוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 במחוזות השונים.

Menu