המגמה לפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך

החוג ללמידה, הוראה והדרכה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מציע לימודי תואר שני (MA) בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך בשני מסלולים: עם תזה מחקרית וללא תזה (אך עם פרויקט גמר תואר).

הלימודים במגמה לתואר השני מציעים לימודים בימי ד' מהבוקר ועד הערב ומותאמים למעוניינים/ות להרחיב את ההשכלה האקדמית שלהם בכל הקשור לתוכן הפדגוגי של בית הספר: חברה רב-תרבותית, הוראה של כישורי חשיבה מסדר גבוה (פילוסופיה עם לומדים וילדים), מבוא למחוננות ומחוננים, מחקר פילוסופי-חינוכי וכמובן שיפור יכולות מתודולוגיות בתחומי המחקר האיכותני לקראת כתיבת מחקר.

הלימודים מאפשרים להרחיב את יכולת הניתוח והמחקר של התוכן הפדגוגי של מערכות חינוך. החוקרים המלמדים במגמה הם בעלי שם בינלאומי בתחומם.

המועמדים/ות למגמה מתבקשות לפנות לגב' סמדר פוריאן או לגב' גלי טויבי במזכירות החוג ללמידה, הוראה והדרכה (פרטים על הטלפונים באתר החוג ללמידה, הוראה והדרכה) ולהתעניין בדבר תנאי הקבלה.

נשמח לראותכם/ן.

Menu