הלימודים לתואר ראשון (ב"א) בהתפתחות האדם 318101-17-01

לימודי התואר הראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם מיועדים לסטודנטים המעוניינים להבין את הפסיכולוגיה של בני-אדם בשלבי החיים השונים ולפתח דרכי התערבות על מנת לסייע להתפתחותם המיטבית. הלימודים מתמקדים בהתפתחות התקינה של בני אדם כמו גם בהתפתחות חריגה ופתולוגית. סטודנטים המעוניינים בקריירה של סיוע חינוכי-פסיכולוגי לזולת ובתרומה לעתיד חברתי טוב יותר יוכלו למצוא מענה לתחומים אלו בלימודים בחוג.

מטרת הלימודים בחוג
מטרת התואר הראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, להעניק בסיס תיאורטי ומחקרי רחב בתחום התפתחות האדם. תכנית הלימודים מושתתת על לימודי יסוד במדעי ההתנהגות עם דגש ומתן ידע נרחב יותר על התהליכים ההתפתחותיים בטווח החיים - בגיל הרך, הילדות, ההתבגרות והבגרות.
הסטודנטים ירכשו ידע על התנהגות אנושית, על התפתחות נורמטיבית של ילדים, נוער ומבוגרים כמו גם על קשיי הסתגלות ועל אוכלוסיות בסיכון. כל זאת תוך הבנת תרומת המשפחה, היחסים עם קבוצת בני הגיל המערכת הבית-ספרית, וההקשר התרבותי לתפקוד נורמטיבי או בעייתי. הסטודנטים יפתחו תובנות שיאפשרו להם להבין ולזהות כוחות וקשיים של ילדים, מתבגרים ומבוגרים, וירכשו ידע על התערבויות מתאימות שמטרתן לסייע לרווחתם הנפשית ולמימוש הפוטנציאל האינטלקטואלי והרגשי של אוכלוסיות היעד.
הלימודים משלבים התנסות של עשייה חינוכית בקהילה. הדגש הוא על תהליכים נורמטיביים ומצבי מעבר התפתחותיים והשלכות של ההקשר החברתי-תרבותי להסתגלותם ותפקודם של יחידים ובני משפחותיהם. בין היתר ניתן ללמוד קורסים על מערכות יחסים קרובות בטווח החיים, אינטליגנציה רגשית, פסיכולוגיה חיובית, התמודדות עם לחץ וחרדה, התפתחות האדם בטווח החיים בראי הקולנוע, המשפחה ובית הספר, סיכוי וסיכון בקרב מתבגרים, משחק ודמיון.

החל משנת הלימודים תשע"ח ניתן להשלים תואר ראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם בשנתיים כולל סמסטר קיץ.
מלגות תינתנה לסטודנטים מצטיינים.

- בחוג קיים פורום מצטיינים לתלמידי שנה ב' ושנה ג'. מטרת התכנית היא לקדם סטודנטים מצטיינים המעוניינים לתרום לקהילה באופן אקטיבי. הסטודנטים המשתתפים בפורום נחשפים באופן ייחודי לנושאים אקדמיים וחברתיים מרכזיים ולאנשי מופת עם חשיבה ורעיונות יצירתיים לגבי חינוך, חברה ודרכים לשינוי חברתי. הסטודנטים משתלבים במעורבות חברתית פעילה עם ילדים בסיכון להדרה חברתית, כחלק מתוכנית הדגל באוניברסיטה. סטודנטים שייקחו חלק בתכנית יוכלו להשתלב בהמשך דרכם גם בתכנית המואצת ללימודי התואר השני בחוג.

הלימודים בתואר הראשון בחוג כוללים את הבסיס הנדרש ללימודי תואר שני בתחום הייעוץ החינוכי, הגיל הרך, הנחיית קבוצות, חינוך והתפתחות האדם וביבליותרפיה.

תנאי קבלה

1. על-פי תנאי הקבלה הכלל-אוניברסיטאיים ברמה הנדרשת על-ידי החוג.

2. מילוי קורות חיים במלואם על פי טופס הנחיות המופיע בנספח מס' 6 (קובץ PDF בחלון חדש)

3. ראיונות קבלה או בקשה לנתונים נוספים לפי הצורך על פי החלטת החוג.

הלימודים בחוג לייעוץ והתפתחות האדם הם במסגרת דו-חוגית. ניתן ללמוד בשני חוגים במקביל, השייכים לפקולטה לחינוך.

 

לימודי הב"א

המעבר משנה לשנה וסיום הלימודים בחוג מותנים ב:

קבלת ציון עובר (60) לפחות בכל הקורסים.

ציון 75 לפחות בממוצע של כל הקורסים.

חובה לסיים את חובות האנגלית השפה זרה על מנת ללמוד קורסים בדרג 3.

תלמיד שנכשל בקורס מדרג 2 או דרג 3 יוכל לחזור עליו פעם נוספת אחת בלבד.

 

הוראות כלליות

מועד הרשמה לשנה"ל תשע"ח – 22.1.17-22.10.17

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית: יולי 2017 .

מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים: 30.9.2017 (למעט עתודאים ותלמידי מכינה אוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה שלגביהם המועד האחרון הוא 14.9.2017).

מועד אחרון לבחינות בגרות התקף לסמסטר א' שנה"ל תשע"ח הוא מועד חורף תשע"ז.

ניתן ללמוד במקביל בשני חוגים בפקולטה לחינוך.

 

מסלול מואץ למ"א

מסלול זה מיועד למספר מצומצם מתוך רשימת בתלמידים המצטיינים בשנה ב', שיוכלו בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון להתחיל את לימודי המ"א בחוג לייעוץ והתפתחות האדם. תוכנית הלימודים תקבע בתאום עם יו"ר ועדת המ"א החוגית והרשות ללימודים מתקדמים. פרטים נוספים על תוכנית זו בנוהלי הרשות ללימודים מתקדמים (בחלון חדש) ובמזכירות החוג.

תוכנית אפיק מעבר בין האוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה (בחלון חדש)

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג לייעוץ והתפתחות האדם של אוניברסיטת חיפה. אפיק המעבר יאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ולאחר לימודי מקבץ קורסים, לעבור לחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה.

 

פרטים נוספים ומענה על שאלות, ניתן לפנות לעדי, במייל  adashti@univ.haifa.ac.il או בטלפון 04-8249150.

 

להורדת מערכת תואר ראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם שנה א', שנה"ל תשע"ח לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת תואר ראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם שנה ב', שנה"ל תשע"ח לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת תואר ראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם שנה ג', שנה"ל תשע"ח לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

 להורדת שנתון תואר ראשון, תשע"ה, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תואר ראשון, תשע"ו, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תואר ראשון, תשע"ז, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תואר ראשון, תשע"ח, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

Menu