ההזמנה לפורום

06.12.2017 • 16:00-17:30

שם האירוע: הפורום לפילוסופיה של החינוך - Considering the Role of the Teacher: Buber, Freire and Gur-Ze’ev

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 548, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

ההרצאה תנתן בשפה האנגלית

לצפייה בהזמנה (בחלון חדש)

06.12.2017 • 16:15-17:45

edtech-seminarsשם האירוע: Habits of democracy in the learning sciences: Practicing perspective taking through collaborative game making

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: מתחם ה-FLS (קומה 1), בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה (בחלון חדש)

Menu